7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidoost heeft op 26-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Groningen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Groningen
Dossier
NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0014.BP516BedrterreinZo-vg01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.290.237 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 4) 36.073 0,68%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 61.683 1,17%

- Bedrijf (art. 6) 7.909 0,15%

- Bedrijventerrein (art. 7) 3.516.459 66,47%

- Groen (art. 8) 317.670 6,00%

- Natuur (art. 9) 126.711 2,40%

- Verkeer (art. 10) 1.028.416 19,44%
- Verkeer - Railverkeer (art. 11) 120.010 2,27%

- Water (art. 12) 75.328 1,42%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 13) 44.615 0,84%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 14) 322.276 6,09%
- Leiding - Riool (art. 15) 43.088 0,81%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 72.266 1,37%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 17) 2.359.588 44,60%

- Waterstaat - Waterkering (art. 18) 140.592 2,66%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 20.1) 3.044.812 57,56%

- other: geluidzoneringsplichtige inrichtingen (art. 7.1.1) 727.482 13,75%
- other: gezoneerd industrieterrein (art. 20.2) 3.084.907 58,31%
- other: magneetveldzone (art. 20.3) 521.905 9,87%
- other: plasbrandaandachtsgebied (art. 20.4) 914.631 17,29%

- veiligheidszone - bevi (art. 20.5) 802.663 15,17%
- veiligheidszone - opslag gevaarlijke stoffen (art. 20.6) 86.255 1,63%

- vrijwaringszone - vaarweg (art. 20.7) 110.586 2,09%

- wro-zone - ontheffingsgebied 1 (art. 7.6) 1.079.913 20,41%
- wro-zone - ontheffingsgebied 2 (art. 10.5) 38.360 0,73%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 10.5) 22.171 0,42%