Geo- en vastgoeddata op locatie:

Selwerderhof e.o.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Groningen
DossierNL.IMRO.0014.BP559Selwerderhof
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0014.BP559Selwerderhof-ow01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 26-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 25-01-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 688.112 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 55.034 8,00%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 55.034 8,00%
Groen 39.312 5,71%
- Groen (art. 5) 39.312 5,71%
Maatschappelijk 468.930 68,15%
- Maatschappelijk (art. 6) 468.930 68,15%
Sport 37.872 5,50%
- Sport (art. 7) 37.872 5,50%
Verkeer 27.162 3,95%
- Verkeer (art. 8) 27.162 3,95%
Water 59.066 8,58%
- Water (art. 9) 59.066 8,58%
Wonen 737 0,11%
- Wonen (art. 10) 737 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.296 0,33%
Leiding - Gas (art. 11) 2.296 0,33%
Waarde 736.322 107,01%
Waarde - Archeologie 1 (art. 12) 31.326 4,55%
Waarde - Archeologie 2 (art. 13) 656.784 95,45%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 14) 48.212 7,01%
Waterstaat 4.901 0,71%
Waterstaat - Waterkering (art. 15) 4.901 0,71%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Facetherziening Parkeren vastgesteld 08-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woningsplitsing vastgesteld 23-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 25-04-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Korrewegwijk-de Hoogte 2009 onherroepelijk 31-12-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verkeersbesluit Gemeente Groningen - Aanbrengen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bord E6. - Radiumstraat 20-02-2019 20-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Groningen nummering kandidatenlijsten 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verzamelbesluit herindeling: collegebesluit 11-01-2019 11-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Verzamelbesluit herindeling: besluit burgemeester 11-01-2019 11-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Verzamelbesluit herindeling: raadsbesluit 11-01-2019 11-03-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Crematoriumlaan Groningen detail
Iepenlaan Groningen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten