Planviewer, uw vastgoedportaal.

Driebond-Oostelijke Ringweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Groningen
DossierNL.IMRO.0014.WP002DriebOostRing
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0014.WP002DriebOostRing-vg01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 25-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 38.678 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 18.886 48,83%
- Bedrijventerrein (art. 4) 18.886 48,83%
Groen 4.732 12,23%
- Groen (art. 5) 4.732 12,23%
Water 15.060 38,94%
- Water (art. 6) 15.060 38,94%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 33.668 87,05%
Waarde - Archeologie 2 (art. 7) 33.668 87,05%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Driebond-Oostelijke Ringweg vastgesteld 20-12-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Driebond-Oostelijke Ringweg ontwerp 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetherziening Parkeren vastgesteld 08-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetherziening Parkeren ontwerp 04-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidoost vastgesteld 26-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Acceptatie melding Activiteitenbesluit: UAS Groningen, Malmöweg 4, 9723 HP Groningen ─ Melding van het starten van het bedrijf UAS Groningen (201870103) 14-02-2018 14-04-2018 detail
verordeningen en reglementen Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen (salarismaatregelen) 13-02-2018 13-04-2018 detail
verordeningen en reglementen Wijziging Lokaal beloningsbeleid 08-02-2018 08-04-2018 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning: Groningen Aanpak Ring Zuid (ARZ) kadastrale gemeente Noorddijk Sectie D perc.nr. 1267 en 1361, Groningen ─ uitbreiding (afgesloten) onderdoorgang t.h.v. Olgerweg t.b.v. aanpak ring zuid, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie D, perceelnummers 1235,808, 1619, 1227, 1706 en 1688 (19-01-2018, 201870189) 07-02-2018 07-04-2018 detail
verordeningen en reglementen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen 07-02-2018 07-04-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Osloweg Groningen detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten