Planviewer, uw vastgoedportaal.

Bestemmingsplan Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haren
DossierNL.IMRO.0017.BPBG14BEHE
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0017.BPBG14BEHE-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 10-05-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 25-05-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 38.744.138 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 444.715 1,15%
- Agrarisch - Agrarisch Aanverwant (art. 3) 8.410 0,02%
- Agrarisch - Agrarisch Dienstverlenend (art. 4) 17.281 0,04%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 6) 419.025 1,08%
Agrarisch met waarden 15.383.929 39,71%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 15.383.929 39,71%
Bedrijf 284.470 0,73%
- Bedrijf (art. 7) 29.379 0,08%
- Bedrijf - 1 (art. 8) 12.933 0,03%
- Bedrijf - Openbaar nut (art. 9) 242.158 0,63%
Groen 4.767 0,01%
- Groen - Waardevolle Boomwallen (art. 10) 4.767 0,01%
Horeca 12.329 0,03%
- Horeca (art. 11) 12.329 0,03%
Kantoor 15.510 0,04%
- Kantoor (art. 12) 15.510 0,04%
Maatschappelijk 178.068 0,46%
- Maatschappelijk (art. 13) 89.162 0,23%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 14) 85.824 0,22%
- Maatschappelijk - Molen (art. 15) 3.082 0,01%
Natuur 18.481.462 47,70%
- Natuur (art. 16) 18.296.850 47,22%
- Natuur - 1 (art. 17) 184.612 0,48%
Recreatie 90.013 0,23%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 47.952 0,12%
- Recreatie - Volkstuin (art. 19) 42.061 0,11%
Sport 654.854 1,69%
- Sport (art. 20) 613.559 1,58%
- Sport - Manege (art. 21) 41.294 0,11%
Verkeer 1.787.304 4,61%
- Verkeer (art. 22) 1.252.555 3,23%
- Verkeer - Railverkeer (art. 23) 534.749 1,38%
Water 442.500 1,14%
- Water (art. 24) 252.989 0,65%
- Water - Karakteristieke waterloop (art. 25) 189.511 0,49%
Wonen 964.191 2,49%
- Wonen - 1 (art. 26) 858.403 2,22%
- Wonen - 2 (art. 27) 105.788 0,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.087.909 2,81%
Leiding - Gas (art. 28) 188.811 0,49%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 29) 899.098 2,32%
Waarde 55.446.011 143,11%
Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 3.559.514 9,19%
Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 960.904 2,48%
Waarde - Archeologie 4 (art. 32) 12.843.874 33,15%
Waarde - Archeologie 5 (art. 33) 17.677.580 45,63%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 34) 2.268.053 5,85%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 35) 48.700 0,13%
Waarde - Geomorfologie (art. 36) 145.158 0,37%
Waarde - Houtsingel (art. 37) 6.044.411 15,60%
Waarde - Reliëf (art. 38) 11.897.817 30,71%
Waterstaat 15.249.596 39,36%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 39) 15.249.596 39,36%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.076.148 2,78%
geluidzone (art. 42.1) 1.062.858 2,74%
geluidzone - 35 ke (art. 42.2) 13.289 0,03%
Luchtvaartverkeerzone 590.128 1,52%
luchtvaartverkeerzone - 4 (art. 42.3) 165.685 0,43%
luchtvaartverkeerzone - cns apparatuur 2 (art. 42.4) 424.443 1,10%
Milieuzone 21.577.250 55,69%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 42.5) 20.642.469 53,28%
milieuzone - waterwingebied (art. 42.6) 934.781 2,41%
Overige zone 26.526.549 68,47%
overige zone - beekdal (art. 42.7) 23.563.895 60,82%
overige zone - es (art. 42.8) 2.962.654 7,65%
Veiligheidszone 1.501.750 3,88%
veiligheidszone (art. 42.9) 13.947 0,04%
veiligheidszone - bedrijven (art. 42.10) 7.099 0,02%
veiligheidszone - lpg (art. 42.11) 4.728 0,01%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 42.12) 1.475.975 3,81%
Vrijwaringszone 1.085.336 2,80%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 42.13) 1.085.336 2,80%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Haren Stationsgebied ontwerp 13-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetherziening Parkeren vastgesteld 08-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied ontwerp 10-05-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Reparatie waterstaat-waterkering Buitengebied vastgesteld 18-04-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
mededelingen Commissie bezwaarschriften 16 december 2014 20-10-2018 20-10-2018 detail
omgevingsvergunning Stationsweg 20 te Haren Gn, activiteit kap; Z.05557/20140395, verzonden 10-12-2014 20-10-2018 20-10-2018 detail
agenda en notulen Besluiten gemeenteraad 27 oktober 2014, gewijzigd vastgesteld 20-10-2018 20-10-2018 detail
agenda en notulen Besluiten gemeenteraad 24 november 2014, concept 20-10-2018 20-10-2018 detail
omgevingsvergunning Welstandscommissie dinsdag 16 december 2014 20-10-2018 20-10-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
A-Weg Glimmen detail
Appelbergenweg Onnen detail
Beslotenveenseweg Noordlaren detail
Biksweg Onnen detail
Boerlaan Haren Gn detail
Boerlandspad Onnen detail
Dalweg Onnen detail
De Harenerhof Haren Gn detail
Doorrid Haren Gn detail
Dorpsweg Onnen detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten