Bestemmingsplan Bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer

Bestemmingsplan Bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer heeft op 31-10-2016 de status vastgesteld gekregen door Groningen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Groningen
Dossier
NL.IMRO.0017.BPPEVZ12UITB1
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0017.BPPEVZ12UITB1-VA02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 111.535 100%

Enkelbestemming m2 %
- Natuur (art. 3) 71.117 63,76%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 4) 17.424 15,62%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie uit te werken (art. 5) 18.870 16,92%

- Verkeer (art. 6) 1.489 1,34%

- Wonen (art. 7) 2.634 2,36%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 8) 890 0,80%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 111.535 100%
Enkelbestemming 16,92%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hoornsedijk
Meerweg