Planviewer, uw vastgoedportaal.

Bestemmingsplan Haren - Dorp West

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haren
DossierNL.IMRO.0017.HW11BEHE
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0017.HW11BEHE-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-10-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.121.950 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 962 0,09%
- Agrarisch (art. 3) 962 0,09%
Bedrijf 25.500 2,27%
- Bedrijf (art. 4) 25.271 2,25%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 229 0,02%
Detailhandel 2.643 0,24%
- Detailhandel (art. 6) 2.643 0,24%
Groen 124.816 11,12%
- Groen (art. 7) 124.816 11,12%
Maatschappelijk 74.821 6,67%
- Maatschappelijk - 1 (art. 8) 50.196 4,47%
- Maatschappelijk - 2 (art. 9) 24.625 2,19%
Verkeer 173.485 15,46%
- Verkeer (art. 10) 10.813 0,96%
- Verkeer - Verblijf (art. 11) 162.672 14,50%
Water 3.552 0,32%
- Water (art. 12) 3.552 0,32%
Wonen 716.171 63,83%
- Wonen - 1 (art. 13) 243.997 21,75%
- Wonen - 2 (art. 14) 38.823 3,46%
- Wonen - 3 (art. 15) 18.809 1,68%
- Wonen - 4 (art. 16) 6.366 0,57%
- Wonen - 5 (art. 17) 342.304 30,51%
- Wonen - 6 (art. 18) 5.954 0,53%
- Wonen - 7 (art. 19) 6.047 0,54%
- Wonen - 8 (art. 20) 3.304 0,29%
- Wonen - Bedrijf (art. 21) 2.764 0,25%
- Wonen - Woongebouw 1 (art. 22) 3.820 0,34%
- Wonen - Woongebouw 2 (art. 23) 23.010 2,05%
- Wonen - Woongebouw 3 (art. 24) 16.004 1,43%
- Wonen - Woongebouw 4 (art. 25) 4.969 0,44%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 54.614 4,87%
Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 1.609 0,14%
Waarde - Archeologie 4 (art. 27) 38.086 3,39%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 28) 7.722 0,69%
Waarde - Waardevolle boomwallen (art. 29) 7.197 0,64%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 12.754 1,14%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 33.1) 12.754 1,14%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied ontwerp 10-05-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Bedrijvenpark Nesciolaan vastgesteld 26-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied voorontwerp 27-10-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning transferium Haren vastgesteld 11-09-2014 detail naar de kaart
beheersverordening Haren - Midden Herziening 2014 vastgesteld 26-05-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Van der Waalsweg 2 te Haren Gn, activiteit kap; Z.05713/20140417, ontvangen 3-12-2014 21-06-2018 21-06-2018 detail
omgevingsvergunning Stevinweg 6 te Haren Gn, activiteit kap; Z.05732/20140411, ontvangen 8-12-2014 21-06-2018 21-06-2018 detail
omgevingsvergunning Emmalaan 31 te Haren Gn, activiteiten Bouw, RO; 20140335, verzonden 4-12-2014 21-06-2018 21-06-2018 detail
mededelingen Commissie bezwaarschriften 16 december 2014 21-06-2018 21-06-2018 detail
omgevingsvergunning Welstandscommissie dinsdag 16 december 2014 21-06-2018 21-06-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
't Harde Haren Gn detail
Achterberghof Haren Gn detail
Agricolahof Haren Gn detail
Anna Bijnspad Haren Gn detail
Beatrixlaan Haren Gn detail
Bilderdijklaan Haren Gn detail
Boerhaavehof Haren Gn detail
Bollandweg Haren Gn detail
Couperushof Haren Gn detail
Da Costalaan Haren Gn detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten