7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 23-08-2010 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0018.BP090Buitengebied
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0018.BP090Buitengebied-31va
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 56.105.579 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 11.522.791 20,54%
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 4) 2.048.960 3,65%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 23.169.004 41,30%

- Bedrijf (art. 6) 434.630 0,77%

- Bos (art. 7) 1.359.933 2,42%

- Cultuur en ontspanning (art. 8) 2.044 0,00%

- Detailhandel (art. 9) 3.856 0,01%

- Horeca (art. 10) 31.735 0,06%

- Maatschappelijk (art. 11) 46.685 0,08%

- Natuur (art. 12) 10.972.596 19,56%

- Recreatie (art. 13) 63.249 0,11%

- Sport (art. 14) 226.583 0,40%

- Verkeer (art. 15) 2.301.862 4,10%

- Water (art. 16) 2.113.330 3,77%

- Wonen (art. 17) 1.797.673 3,20%
- Wonen - Kielwindeweer (art. 18) 1.973 0,00%
- Wonen - Wooncentrum (art. 19) 550.435 0,98%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 487.330 0,87%
- Leiding - Hoogspanning (art. 21) 525.320 0,94%

- Waarde - Archeologie (art. 22) 552.064 0,98%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 23) 9.355.704 16,68%
- Waarde - Karakteristieke bebouwing (art. 24) 6.677.957 11,90%
- Waarde - Molenbiotoop (art. 25) 1.379.915 2,46%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 26) 4.568.635 8,14%
- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 1.392.577 2,48%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 5.2) 6.687.899 11,92%

- milieuzone - geur en geluid zone .50 meter (art. 4) 529.306 0,94%
- milieuzone - geurzone .100 meter (art. 4) 1.105.345 1,97%

- other: .dorpsgebied (art. 3.2.1) 4.528.914 8,07%
- other: .opstrekkende verkaveling (art. 5) 8.913.244 15,89%
- other: .veenkoloniaal gebied (art. 5) 24.982.581 44,53%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 25) 132.736 0,24%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 25) 104.533 0,19%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 25) 556.538 0,99%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 4 (art. 25) 814.902 1,45%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 5 (art. 25) 282.507 0,50%

- wro-zone - wijzigingsgebied .1 (art. 18) 20.932 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied .2 (art. 17) 10.675 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied .3 (art. 4.3) 5.192 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied .4 (art. 4.2.7) 23.134 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied .5 (art. 3) 524.202 0,93%