Woongebieden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid
DossierNL.IMRO.0018.BP096Woongebieden
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0018.BP096Woongebieden-30va
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.793.624 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 812.746 6,89%
- Agrarisch (art. 3) 366.595 3,11%
- Agrarisch-tuinbouw (art. 4) 446.151 3,78%
Bedrijf 382.670 3,24%
- Bedrijf (art. 5) 382.670 3,24%
Bos 216.326 1,83%
- Bos (art. 6) 216.326 1,83%
Centrum 63.264 0,54%
- Centrum (art. 7) 63.264 0,54%
Detailhandel 44.855 0,38%
- Detailhandel (art. 8) 4.038 0,03%
- Detailhandel-winkelpark (art. 9) 40.817 0,35%
Gemengd 119.141 1,01%
- Gemengd (art. 10) 119.141 1,01%
Groen 1.002.659 8,50%
- Groen (art. 11) 1.002.659 8,50%
Horeca 8.703 0,07%
- Horeca (art. 12) 8.703 0,07%
Maatschappelijk 248.829 2,11%
- Maatschappelijk (art. 13) 248.829 2,11%
Natuur 694.456 5,89%
- Natuur (art. 14) 694.456 5,89%
Recreatie 1.197.278 10,15%
- Recreatie (art. 15) 1.197.278 10,15%
Sport 272.469 2,31%
- Sport (art. 16) 272.469 2,31%
Verkeer 1.860.267 15,77%
- Verkeer (art. 17) 1.860.267 15,77%
Water 833.091 7,06%
- Water (art. 18) 833.091 7,06%
Wonen 3.983.134 33,77%
- Wonen-1 (art. 19) 3.622.486 30,72%
- Wonen-2 (art. 20) 292.363 2,48%
- Wonen-3 (art. 21) 68.286 0,58%
Woongebied 54.651 0,46%
- Woongebied (art. 22) 54.651 0,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 162.245 1,38%
Leiding - Gas (art. 23) 14.831 0,13%
Leiding - Hoogspanning (art. 24) 147.414 1,25%
Waarde 460.942 3,91%
Waarde - Archeologie-wr-a1 (art. 25) 114.301 0,97%
Waarde - Archeologie-wr-a2 (art. 26) 35.551 0,30%
Waarde - Archeologie-wr-a3 (art. 27) 311.090 2,64%
Waterstaat 314.862 2,67%
Waterstaat - Waterkering (art. 29) 314.862 2,67%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 7.822.616 66,33%
geluidzone - industrie (art. 5.4) 1.869.127 15,85%
geluidzone - spoor (art. 5.4) 3.925.596 33,29%
geluidzone - weg (art. 5.4) 2.027.894 17,19%
Vrijwaringszone 131.599 1,12%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 28) 131.599 1,12%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Houtmanstraat detail kaart
Gorecht West Ter Laan 2 detail kaart
Sluiskade/Werfkade detail kaart
Facet plan geluidcontouren en -zones rondom bedrijventerreinen detail kaart
Reparatie waterstaat-waterkering Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontwerp wijzigingsplan Schildwolde, Bovenvennenweg 1 detail
Ontwerp wijzigingsplan Schildwolde, Bovenvennenweg 1 detail
Intrekkingsbesluit verordening rechtspositie raads- en (raads-) commissieleden en wethouders Midden-Groningen 2018 detail
Beleidsnota aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven 2019 detail
Beleidsnotitie Paardenhouderijen Midden-Groningen 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aak Kropswolde detail
Aalbersestraat Hoogezand detail
Abraham Kuypersingel Hoogezand detail
Acacialaan Hoogezand detail
Adriaan van Ostadestraat Hoogezand detail
Aert van der Neerweg Hoogezand detail
Afschrijver Sappemeer detail
Albardaplein Hoogezand detail
Albert Cuypstraat Hoogezand detail
Amalia van Solmslaan Hoogezand detail

Meer weten over adressen?