Geo- en vastgoeddata op locatie:

Woongebieden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid
DossierNL.IMRO.0018.BP096Woongebieden
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0018.BP096Woongebieden-30va
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.793.624 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 812.746 6,89%
- Agrarisch (art. 3) 366.595 3,11%
- Agrarisch-tuinbouw (art. 4) 446.151 3,78%
Bedrijf 382.670 3,24%
- Bedrijf (art. 5) 382.670 3,24%
Bos 216.326 1,83%
- Bos (art. 6) 216.326 1,83%
Centrum 63.264 0,54%
- Centrum (art. 7) 63.264 0,54%
Detailhandel 44.855 0,38%
- Detailhandel (art. 8) 4.038 0,03%
- Detailhandel-winkelpark (art. 9) 40.817 0,35%
Gemengd 119.141 1,01%
- Gemengd (art. 10) 119.141 1,01%
Groen 1.002.659 8,50%
- Groen (art. 11) 1.002.659 8,50%
Horeca 8.703 0,07%
- Horeca (art. 12) 8.703 0,07%
Maatschappelijk 248.829 2,11%
- Maatschappelijk (art. 13) 248.829 2,11%
Natuur 694.456 5,89%
- Natuur (art. 14) 694.456 5,89%
Recreatie 1.197.278 10,15%
- Recreatie (art. 15) 1.197.278 10,15%
Sport 272.469 2,31%
- Sport (art. 16) 272.469 2,31%
Verkeer 1.860.267 15,77%
- Verkeer (art. 17) 1.860.267 15,77%
Water 833.091 7,06%
- Water (art. 18) 833.091 7,06%
Wonen 3.983.134 33,77%
- Wonen-1 (art. 19) 3.622.486 30,72%
- Wonen-2 (art. 20) 292.363 2,48%
- Wonen-3 (art. 21) 68.286 0,58%
Woongebied 54.651 0,46%
- Woongebied (art. 22) 54.651 0,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 162.245 1,38%
Leiding - Gas (art. 23) 14.831 0,13%
Leiding - Hoogspanning (art. 24) 147.414 1,25%
Waarde 460.942 3,91%
Waarde - Archeologie-wr-a1 (art. 25) 114.301 0,97%
Waarde - Archeologie-wr-a2 (art. 26) 35.551 0,30%
Waarde - Archeologie-wr-a3 (art. 27) 311.090 2,64%
Waterstaat 314.862 2,67%
Waterstaat - Waterkering (art. 29) 314.862 2,67%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 7.822.616 66,33%
geluidzone - industrie (art. 5.4) 1.869.127 15,85%
geluidzone - spoor (art. 5.4) 3.925.596 33,29%
geluidzone - weg (art. 5.4) 2.027.894 17,19%
Vrijwaringszone 131.599 1,12%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 28) 131.599 1,12%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Houtmanstraat vastgesteld 23-11-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Gorecht West Ter Laan 2 vastgesteld 23-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sluiskade/Werfkade ontwerp 01-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facet plan geluidcontouren en -zones rondom bedrijventerreinen ontwerp 01-11-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Reparatie waterstaat-waterkering Buitengebied vastgesteld 18-04-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Tijdelijke verkeersmaatregelen Hoogezand 23-05-2019 23-07-2019 detail
omgevingsvergunning Nooderkroon Hoogezand, Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2019-00005116 21-05-2019 21-07-2019 detail
omgevingsvergunning Diverse locaties kap in Midden-Groningen aanvraag omgevingsvergunning 16-05-2019 16-07-2019 detail
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning: Buitenspeeldag Hoogezand 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Noorderkroon sectie F perceel 7144 in Hoogezand aanvraag omgevingsvergunning 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aak Kropswolde detail
Aalbersestraat Hoogezand detail
Abraham Kuypersingel Hoogezand detail
Acacialaan Hoogezand detail
Adriaan van Ostadestraat Hoogezand detail
Aert van der Neerweg Hoogezand detail
Afschrijver Sappemeer detail
Albardaplein Hoogezand detail
Albert Cuypstraat Hoogezand detail
Amalia van Solmslaan Hoogezand detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox