Bestemmingsplan Woongebieden

Bestemmingsplan Woongebieden heeft op 10-06-2013 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0018.BP096Woongebieden
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0018.BP096Woongebieden-31va
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 11.793.624 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 366.595 3,11%
- Agrarisch-tuinbouw (art. 4) 446.151 3,78%

- Bedrijf (art. 5) 382.670 3,24%

- Bos (art. 6) 216.326 1,83%

- Centrum (art. 7) 63.264 0,54%

- Detailhandel (art. 8) 4.038 0,03%
- Detailhandel-winkelpark (art. 9) 40.817 0,35%

- Gemengd (art. 10) 119.141 1,01%

- Groen (art. 11) 1.002.617 8,50%

- Horeca (art. 12) 8.703 0,07%

- Maatschappelijk (art. 13) 248.831 2,11%

- Natuur (art. 14) 694.457 5,89%

- Recreatie (art. 15) 1.197.274 10,15%

- Sport (art. 16) 272.468 2,31%

- Verkeer (art. 17) 1.860.266 15,77%

- Water (art. 18) 833.067 7,06%

- Wonen-1 (art. 19) 3.622.536 30,72%
- Wonen-2 (art. 20) 292.364 2,48%
- Wonen-3 (art. 21) 68.290 0,58%

- Woongebied (art. 22) 54.675 0,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 23) 14.831 0,13%
- Leiding - Hoogspanning (art. 24) 147.414 1,25%

- Waarde - Archeologie-wr-a1 (art. 25) 114.301 0,97%
- Waarde - Archeologie-wr-a2 (art. 26) 35.551 0,30%
- Waarde - Archeologie-wr-a3 (art. 27) 311.090 2,64%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 314.862 2,67%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 5.4) 1.869.127 15,85%
- geluidzone - spoor (art. 5.4) 3.925.596 33,29%
- geluidzone - weg (art. 5.4) 2.027.894 17,19%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 28) 131.717 1,12%