7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Leek, partiële en correctieve herziening 2016 heeft op 06-01-2017 de status voorontwerp gekregen door Westerkwartier.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Westerkwartier
Dossier
NL.IMRO.0022.BPBG16CONS1
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0022.BPBG16CONS1-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.422.115 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 24.955.368 64,95%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 1 (art. 4) 201.371 0,52%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 2 (art. 5) 587.145 1,53%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 3 (art. 6) 800.171 2,08%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 4 (art. 7) 148.025 0,39%
- Agrarisch - Fruitteelt (art. 8) 10.388 0,03%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 9) 29.430 0,08%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 10) 133.197 0,35%

- Agrarisch met waarden - Natuur (art. 11) 3.381.281 8,80%

- Bedrijf (art. 12) 199.510 0,52%
- Bedrijf - Garage (art. 13) 13.295 0,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 14) 53.490 0,14%
- Bedrijf - Opslag (art. 15) 36.087 0,09%
- Bedrijf - Zonnepark (art. 16) 220.740 0,57%

- Bos (art. 17) 598.064 1,56%

- Detailhandel (art. 18) 815 0,00%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 19) 25.069 0,07%

- Horeca (art. 20) 12.589 0,03%

- Maatschappelijk (art. 21) 123.013 0,32%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 22) 18.054 0,05%

- Natuur (art. 23) 353.269 0,92%
- Natuur - Agrarisch (art. 24) 1.409.933 3,67%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 25) 273.925 0,71%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 26) 176.849 0,46%

- Sport (art. 27) 74.314 0,19%

- Verkeer - 1 (art. 28) 793.931 2,07%
- Verkeer - 3 (art. 29) 77.723 0,20%
- Verkeer - 4 (art. 30) 794.440 2,07%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 31) 18.457 0,05%

- Water (art. 32) 427.327 1,11%

- Wonen (art. 33) 2.465.720 6,42%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 34) 9.055 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 35) 40.556 0,11%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 36) 203.808 0,53%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 37) 139.531 0,36%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 38) 1.207.764 3,14%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 39) 20.939.364 54,50%
- Waarde - Besloten gebied (art. 40) 9.157.459 23,83%
- Waarde - Houtsingelreservaat (art. 41) 192.408 0,50%
- Waarde - Landgoed (art. 42) 972.113 2,53%
- Waarde - Natuur en landschap (art. 43) 50.527 0,13%
- Waarde - Open gebied (art. 44) 9.544.366 24,84%
- Waarde - Pingoruïne (art. 45) 322.348 0,84%
- Waarde - Reliëf (art. 46) 578.637 1,51%
- Waarde - Verkaveling (art. 47) 5.695.577 14,82%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 51.1) 1.041.956 2,71%

- veiligheidszone - lpg (art. 51.2) 2.274 0,01%
- veiligheidszone - mijnbouw (art. 51.3) 32.729 0,09%

- vrijwaringszone (art. 51.4) 170.928 0,44%