Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 27-05-2013 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0024.00BP1000
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.0024.00BP1000-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 105.732.265 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 97.189.363 91,92%

- Bedrijf (art. 4) 129.955 0,12%
- Bedrijf - Delfstoffengebied (art. 5) 257.159 0,24%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 32.352 0,03%

- Bos (art. 7) 32.984 0,03%

- Cultuur en ontspanning (art. 8) 36.883 0,03%

- Horeca (art. 9) 24.460 0,02%

- Maatschappelijk (art. 10) 28.722 0,03%

- Natuur (art. 11) 2.499.729 2,36%

- Recreatie (art. 12) 8.992 0,01%

- Sport (art. 13) 18.320 0,02%

- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 186.464 0,18%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 15) 1.860.137 1,76%

- Water (art. 16) 1.862.868 1,76%
- Water - Karakteristieke waterloop (art. 17) 416.426 0,39%

- Wonen (art. 18) 1.145.934 1,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 19) 249.891 0,24%
- Leiding - Hoogspanning (art. 20) 27.282 0,03%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 4.343.487 4,11%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 22) 768.584 0,73%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 23) 4.405.870 4,17%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 24) 58.594.777 55,42%
- Waarde - Geomorfologie (art. 25) 1.686.717 1,60%
- Waarde - Invloedsgebied wierden (art. 26) 8.955.781 8,47%
- Waarde - Landschap (art. 27) 6.299.246 5,96%
- Waarde - Wierde (art. 28) 429.870 0,41%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 278.743 0,26%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 32.2) 3.269.435 3,09%

- other: afvalwaterleiding (art. 32.1) 36.572 0,03%

- veiligheidszone - bevi (art. 32.3) 376.163 0,36%
- veiligheidszone - leiding (art. 32.4) 303.194 0,29%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 32.5) 2.354.138 2,23%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 32.6) 160.414 0,15%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 32.6) 3.057.220 2,89%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 32.7) 102.649 0,10%