Facetbestemmingsplan gemeente Loppersum 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Loppersum
DossierNL.IMRO.0024.00BP1001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0024.00BP1001-OW02
Planstatusontwerp
Datum planstatus 10-05-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 105.921.614 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 235.633 0,22%
- Agrarisch (art. 2) 235.633 0,22%
Bedrijf 15.460 0,01%
- Bedrijf (art. 2) 15.460 0,01%
Gemengd 2.167 0,00%
- Gemengd (art. 2) 2.167 0,00%
Sport 18.320 0,02%
- Sport (art. 2) 18.320 0,02%
Wonen 36.611 0,03%
- Wonen (art. 2) 36.611 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 168.539 0,16%
Leiding - Gas (art. 2) 168.539 0,16%
Waarde 487.031 0,46%
Waarde - Archeologie 1 (art. 2) 11.486 0,01%
Waarde - Archeologie 2 (art. 2) 32.473 0,03%
Waarde - Archeologie 3 (art. 2) 863 0,00%
Waarde - Archeologie 4 (art. 2) 222.855 0,21%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 2) 189.348 0,18%
Waarde - Landschap (art. 2) 30.005 0,03%
Waterstaat 1.059 0,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 2) 1.059 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 9.549 0,01%
vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 2) 9.549 0,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Middelstum detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Fraamweg 9 te Middelstum detail kaart
Veeg-Facetplan Bg Loppersum detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Stationsweg 5 te Stedum detail kaart
Ruimteljke onderbouwng Stitswerderweg 25 Middelstum detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende omgevingsvergunningen detail
Evenementenvergunningen detail
Geweigerde omgevingsvergunning detail
Aangevraagde omgevingsvergunningen detail
Werk in uitvoering detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hemerterweg Lellens detail
Rijksweg Winneweer detail
Biewengalaan Zeerijp detail
Bolhuislaan Wirdum detail
Boslaan 't Zandt detail
Bosweg Eenum detail
Burgemeester Van der Munnikstraat Loppersum detail
D. Triezenbergstraat Stedum detail
Damsterweg Oosterwijtwerd detail
De Schepperij Loppersum detail

Meer weten over adressen?