Geo- en vastgoeddata op locatie:

Veeg-Facetplan Bg Loppersum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Loppersum
DossierNL.IMRO.0024.00BP1001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0024.00BP1001-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-10-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 14-11-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 105.921.614 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 235.633 0,22%
- Agrarisch (art. 2) 235.633 0,22%
Bedrijf 15.460 0,01%
- Bedrijf (art. 2) 15.460 0,01%
Gemengd 2.167 0,00%
- Gemengd (art. 2) 2.167 0,00%
Sport 18.320 0,02%
- Sport (art. 2) 18.320 0,02%
Wonen 36.611 0,03%
- Wonen (art. 2) 36.611 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 168.539 0,16%
Leiding - Gas (art. 2) 168.539 0,16%
Waarde 487.031 0,46%
Waarde - Archeologie 1 (art. 2) 11.486 0,01%
Waarde - Archeologie 2 (art. 2) 32.473 0,03%
Waarde - Archeologie 3 (art. 2) 863 0,00%
Waarde - Archeologie 4 (art. 2) 222.855 0,21%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 2) 189.348 0,18%
Waarde - Landschap (art. 2) 30.005 0,03%
Waterstaat 1.059 0,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 2) 1.059 0,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 9.549 0,01%
vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 2) 9.549 0,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Middelstum vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Fraamweg 9 te Middelstum vastgesteld 16-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Veeg-Facetplan Bg Loppersum vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Stationsweg 5 te Stedum vastgesteld 19-10-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Ruimteljke onderbouwng Stitswerderweg 25 Middelstum vastgesteld 11-10-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Mandaat- Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Loppersum 2019 11-06-2019 11-08-2019 detail
overig Vertrokken onbekend waarheen 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Het Hogeland 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO 29-05-2019 29-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Nieuwe regeling 29-05-2019 29-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hemerterweg Lellens detail
Rijksweg Winneweer detail
Biewengalaan Zeerijp detail
Bolhuislaan Wirdum detail
Boslaan 't Zandt detail
Bosweg Eenum detail
Burgemeester Van der Munnikstraat Loppersum detail
D. Triezenbergstraat Stedum detail
Damsterweg Oosterwijtwerd detail
De Schepperij Loppersum detail

Meer weten over adressen?