Veeg-Facetplan Bg Loppersum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Loppersum
DossierNL.IMRO.0024.00BP1001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0024.00BP1001-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-10-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 14-11-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 105.921.614 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 235.633 0,22%
- Agrarisch (art. 2) 235.633 0,22%
Bedrijf 15.460 0,01%
- Bedrijf (art. 2) 15.460 0,01%
Gemengd 2.167 0,00%
- Gemengd (art. 2) 2.167 0,00%
Sport 18.320 0,02%
- Sport (art. 2) 18.320 0,02%
Wonen 36.611 0,03%
- Wonen (art. 2) 36.611 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 168.539 0,16%
Leiding - Gas (art. 2) 168.539 0,16%
Waarde 487.031 0,46%
Waarde - Archeologie 1 (art. 2) 11.486 0,01%
Waarde - Archeologie 2 (art. 2) 32.473 0,03%
Waarde - Archeologie 3 (art. 2) 863 0,00%
Waarde - Archeologie 4 (art. 2) 222.855 0,21%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 2) 189.348 0,18%
Waarde - Landschap (art. 2) 30.005 0,03%
Waterstaat 1.059 0,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 2) 1.059 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 9.549 0,01%
vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 2) 9.549 0,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Middelstum detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Fraamweg 9 te Middelstum detail kaart
Veeg-Facetplan Bg Loppersum detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Stationsweg 5 te Stedum detail kaart
Ruimteljke onderbouwng Stitswerderweg 25 Middelstum detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Pilot Subsidieregeling Dorpsbudget gemeente Loppersum 2020 detail
Verleende evenementenvergunningen detail
Verleende vergunningen detail
Nomineer kandidaten voor de Culturele Stimuleringsprijs 2019 detail
Banenmarkt voor alle inwoners van Het Hogeland! detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hemerterweg Lellens detail
Rijksweg Winneweer detail
Biewengalaan Zeerijp detail
Bolhuislaan Wirdum detail
Boslaan 't Zandt detail
Bosweg Eenum detail
Burgemeester Van der Munnikstraat Loppersum detail
D. Triezenbergstraat Stedum detail
Damsterweg Oosterwijtwerd detail
De Schepperij Loppersum detail

Meer weten over adressen?