Geo- en vastgoeddata op locatie:

Veeg-Facetplan Bg Loppersum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Loppersum
DossierNL.IMRO.0024.00BP1001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0024.00BP1001-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-10-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 14-11-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 105.921.614 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 235.633 0,22%
- Agrarisch (art. 2) 235.633 0,22%
Bedrijf 15.460 0,01%
- Bedrijf (art. 2) 15.460 0,01%
Gemengd 2.167 0,00%
- Gemengd (art. 2) 2.167 0,00%
Sport 18.320 0,02%
- Sport (art. 2) 18.320 0,02%
Wonen 36.611 0,03%
- Wonen (art. 2) 36.611 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 168.539 0,16%
Leiding - Gas (art. 2) 168.539 0,16%
Waarde 487.031 0,46%
Waarde - Archeologie 1 (art. 2) 11.486 0,01%
Waarde - Archeologie 2 (art. 2) 32.473 0,03%
Waarde - Archeologie 3 (art. 2) 863 0,00%
Waarde - Archeologie 4 (art. 2) 222.855 0,21%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 2) 189.348 0,18%
Waarde - Landschap (art. 2) 30.005 0,03%
Waterstaat 1.059 0,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 2) 1.059 0,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 9.549 0,01%
vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 2) 9.549 0,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Middelstum vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Fraamweg 9 te Middelstum vastgesteld 16-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Veeg-Facetplan Bg Loppersum vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Stationsweg 5 te Stedum vastgesteld 19-10-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Ruimteljke onderbouwng Stitswerderweg 25 Middelstum vastgesteld 11-10-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
aanlegvergunning Molenweg 12 te Loppersum (verleend, verzonden op 11 februari 2019) 18-02-2019 01-04-2019 detail
aanlegvergunning Weersterweg 14 te Stedum (aangevraagd, ontvangen op 12 februari 2019) 18-02-2019 01-04-2019 detail
aanlegvergunning Nabij de Bolhuislaan te Eekwerd en nabij Vismaar en Merumerlaan te Garrelsweer (verleend, verzonden op 8 februari 2019) 18-02-2019 01-04-2019 detail
aanlegvergunning Delfstraat 33 te Loppersum (aangevraagd, ontvangen 31 januari 2019) 11-02-2019 25-03-2019 detail
aanlegvergunning Molenweg 12 te Loppersum (verleend, verzonden op 28 januari 2019) 04-02-2019 18-03-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hemerterweg Lellens detail
Rijksweg Winneweer detail
Biewengalaan Zeerijp detail
Bolhuislaan Wirdum detail
Boslaan 't Zandt detail
Bosweg Eenum detail
Burgemeester Van der Munnikstraat Loppersum detail
D. Triezenbergstraat Stedum detail
Damsterweg Oosterwijtwerd detail
De Schepperij Loppersum detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten