Bestemmingsplan Veeg-Facetplan Bg Loppersum

Bestemmingsplan Veeg-Facetplan Bg Loppersum heeft op 31-10-2016 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0024.00BP1001
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0024.00BP1001-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 105.921.614 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 2) 235.633 0,22%

- Bedrijf (art. 2) 15.460 0,01%

- Gemengd (art. 2) 2.167 0,00%

- Sport (art. 2) 18.320 0,02%

- Wonen (art. 2) 36.611 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 2) 168.539 0,16%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 2) 11.486 0,01%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 2) 32.473 0,03%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 2) 863 0,00%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 2) 222.855 0,21%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 2) 189.348 0,18%
- Waarde - Landschap (art. 2) 30.005 0,03%

- Waterstaat - Waterkering (art. 2) 1.059 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 2) 9.549 0,01%