Planviewer, uw vastgoedportaal.

Bestemmingsplan Loppersum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Loppersum
DossierNL.IMRO.0024.01BP0002
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0024.01BP0002-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-10-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.166.843 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 38.018 3,26%
- Agrarisch (art. 3) 38.018 3,26%
Bedrijf 42.717 3,66%
- Bedrijf (art. 4) 42.603 3,65%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 114 0,01%
Cultuur en ontspanning 1.077 0,09%
- Cultuur en ontspanning (art. 6) 1.077 0,09%
Gemengd 59.702 5,12%
- Gemengd (art. 7) 59.702 5,12%
Groen 50.105 4,29%
- Groen (art. 8) 50.105 4,29%
Maatschappelijk 96.266 8,25%
- Maatschappelijk (art. 9) 71.164 6,10%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 10) 25.101 2,15%
Sport 110.579 9,48%
- Sport (art. 11) 110.579 9,48%
Verkeer 73.662 6,31%
- Verkeer (art. 12) 40.254 3,45%
- Verkeer - Railverkeer (art. 13) 33.408 2,86%
Water 24.092 2,06%
- Water (art. 14) 24.092 2,06%
Woongebied 670.624 57,47%
- Woongebied (art. 15) 670.624 57,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 3.220 0,28%
Leiding - Riool (art. 16) 3.220 0,28%
Waarde 534.637 45,82%
Waarde - Archeologie 2 (art. 17) 57.133 4,90%
Waarde - Archeologie 3 (art. 18) 97.983 8,40%
Waarde - Archeologie 4 (art. 19) 164.926 14,13%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 20) 183.281 15,71%
Waarde - Invloedsgebied wierden (art. 21) 31.314 2,68%
Waterstaat 1.248 0,11%
Waterstaat - Waterkering (art. 22) 1.248 0,11%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 34.394 2,95%
overige zone - Over de Wijmers (art. 15.2) 34.394 2,95%
Veiligheidszone 135.194 11,59%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 26.1) 135.194 11,59%
Vrijwaringszone 373.974 32,05%
vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 26.2) 31.412 2,69%
vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 26.2) 342.562 29,36%
Wetgevingzone 11.560 0,99%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 28.1) 2.803 0,24%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 28.2) 8.057 0,69%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 28.3) 700 0,06%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kindcentrum Loppersum ontwerp 23-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Veeg-Facetplan Bg Loppersum vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kindcentrum Loppersum voorontwerp 19-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Delfstraat, Zeedijken en Zijlvest, Loppersum vastgesteld 04-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan gemeente Loppersum 2016 ontwerp 10-05-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
aanlegvergunning Pastoriepad 1 te Loppersum (verleend, verzonden op 5 oktober 2018). 15-10-2018 26-11-2018 detail
aanlegvergunning Pastoriepad 1 te Loppersum (verleend, verzonden op 10 oktober 2018). 15-10-2018 26-11-2018 detail
aanlegvergunning Tichelwerk te Loppersum (aangevraagd, ontvangen op 5 oktober 2018) 15-10-2018 26-11-2018 detail
aanlegvergunning Lagestraat 26 te Loppersum (aangevraagd, ontvangen op 23 september 2018) 01-10-2018 12-11-2018 detail
verordeningen en reglementen Vervallen beleidsregels en regeling Jeugdhulp 2015 01-10-2018 01-12-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
`t Hoge Heem Loppersum detail
Bessentuin Loppersum detail
Burgemeester Van der Munnikstraat Loppersum detail
Cremersheerd Loppersum detail
De Schepperij Loppersum detail
Delfstraat Loppersum detail
Dr. P.J. van Leeuwenhof Loppersum detail
Fivelstraat Loppersum detail
Marktplein Loppersum detail
Nieuwe Tuinen Loppersum detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten