Bestemmingsplan Delfstraat, Zeedijken en Zijlvest, Loppersum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Loppersum
DossierNL.IMRO.0024.01BP0003
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0024.01BP0003-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-07-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 18-07-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.704 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Woongebied 14.704 100,00%
- Woongebied (art. 3) 14.704 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Delfstraat, Zeedijken en Zijlvest, Loppersum detail kaart
Voorbereidingsbesluit Aardbevingsgebied Loppersum detail kaart
Bestemmingsplan Loppersum detail kaart
Voorbereidingsbesluit Loppersum detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Pilot Subsidieregeling Dorpsbudget gemeente Loppersum 2020 detail
Banenmarkt voor alle inwoners van Het Hogeland! detail
Nomineer kandidaten voor de Culturele Stimuleringsprijs 2019 detail
Verleende vergunningen detail
Verleende evenementenvergunningen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Delfstraat Loppersum detail
Zeedijken Loppersum detail
Zijlvest Loppersum detail

Meer weten over adressen?