Kindcentrum Loppersum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Loppersum
DossierNL.IMRO.0024.01BP0004
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0024.01BP0004-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 19-08-2016
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.543 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 815 14,71%
- Groen (art. 3) 815 14,71%
Maatschappelijk 4.728 85,29%
- Maatschappelijk (art. 4) 4.728 85,29%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Kindcentrum Loppersum detail kaart
Kindcentrum Loppersum detail kaart
Voorbereidingsbesluit Aardbevingsgebied Loppersum detail kaart
Bestemmingsplan Loppersum detail kaart
Voorbereidingsbesluit Loppersum detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Pilot Subsidieregeling Dorpsbudget gemeente Loppersum 2020 detail
Verlengen beslistermijn detail
Banenmarkt voor alle inwoners van Het Hogeland! detail
Nomineer kandidaten voor de Culturele Stimuleringsprijs 2019 detail
Verleende vergunningen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Pomonaweg Loppersum detail
Badweg Loppersum detail
Schoolstraat Loppersum detail

Meer weten over adressen?