Bestemmingsplan Middelstum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Loppersum Dossier NL.IMRO.0024.02BP0000 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0024.02BP0000-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.129.801 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 98.689 8,74%

- Bedrijf - 1 (art. 4) 7.462 0,66%
- Bedrijf - 2 (art. 5) 16.623 1,47%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 436 0,04%

- Bedrijventerrein (art. 7) 164.721 14,58%

- Gemengd (art. 8) 47.261 4,18%

- Groen (art. 9) 79.210 7,01%

- Maatschappelijk (art. 10) 59.334 5,25%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 11) 24.775 2,19%

- Sport (art. 12) 62.759 5,55%

- Verkeer (art. 13) 48.723 4,31%

- Water (art. 14) 30.313 2,68%
- Water - Karakteristieke waterloop (art. 15) 1.904 0,17%

- Woongebied (art. 16) 487.591 43,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 17) 1.353 0,12%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 8.182 0,72%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 112.860 9,99%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 65.566 5,80%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 21) 586.544 51,92%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 22) 189.735 16,79%
- Waarde - Invloedsgebied wierden (art. 23) 321.013 28,41%

- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 11.202 0,99%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - aantal woningen (art. 16.2) 41.698 3,69%

- veiligheidszone - bevi (art. 28.1) 6.360 0,56%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 28.2) 16.398 1,45%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 28.3) 16.031 1,42%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 28.3) 171.680 15,20%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 30.1) 21.753 1,93%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 30.2) 7.675 0,68%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 30.3) 3.852 0,34%