Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Middelstum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Loppersum
DossierNL.IMRO.0024.02BP0000
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0024.02BP0000-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 09-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.129.801 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 98.689 8,74%
- Agrarisch (art. 3) 98.689 8,74%
Bedrijf 24.521 2,17%
- Bedrijf - 1 (art. 4) 7.462 0,66%
- Bedrijf - 2 (art. 5) 16.623 1,47%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 436 0,04%
Bedrijventerrein 164.721 14,58%
- Bedrijventerrein (art. 7) 164.721 14,58%
Gemengd 47.261 4,18%
- Gemengd (art. 8) 47.261 4,18%
Groen 79.210 7,01%
- Groen (art. 9) 79.210 7,01%
Maatschappelijk 84.109 7,44%
- Maatschappelijk (art. 10) 59.334 5,25%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 11) 24.775 2,19%
Sport 62.759 5,55%
- Sport (art. 12) 62.759 5,55%
Verkeer 48.723 4,31%
- Verkeer (art. 13) 48.723 4,31%
Water 32.217 2,85%
- Water (art. 14) 30.313 2,68%
- Water - Karakteristieke waterloop (art. 15) 1.904 0,17%
Woongebied 487.591 43,16%
- Woongebied (art. 16) 487.591 43,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.353 0,12%
Leiding - Riool (art. 17) 1.353 0,12%
Waarde 1.283.900 113,64%
Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 8.182 0,72%
Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 112.860 9,99%
Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 65.566 5,80%
Waarde - Archeologie 4 (art. 21) 586.544 51,92%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 22) 189.735 16,79%
Waarde - Invloedsgebied wierden (art. 23) 321.013 28,41%
Waterstaat 11.202 0,99%
Waterstaat - Waterkering (art. 24) 11.202 0,99%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 41.698 3,69%
overige zone - aantal woningen (art. 16.2) 41.698 3,69%
Veiligheidszone 22.758 2,01%
veiligheidszone - bevi (art. 28.1) 6.360 0,56%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 28.2) 16.398 1,45%
Vrijwaringszone 187.711 16,61%
vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 28.3) 16.031 1,42%
vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 28.3) 171.680 15,20%
Wetgevingzone 33.280 2,95%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 30.1) 21.753 1,93%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 30.2) 7.675 0,68%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 30.3) 3.852 0,34%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Middelstum vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Veeg-Facetplan Bg Loppersum vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan gemeente Loppersum 2016 ontwerp 10-05-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit Aardbevingsgebied Loppersum vastgesteld 25-04-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Uitspraak Raad van State Buitengebied vastgesteld 29-07-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
aanlegvergunning Rectificatie: Ticheldobbe (nummers 1-8, 9-12 en 13-16) te Middelstum (aangevraagd, ontvangen 31 januari 2019) 18-02-2019 01-04-2019 detail
aanlegvergunning Ticheldobbe (nummers 1-8, 9-12 en 13-16) te Middelstum (aangevraagd, ontvangen 31 januari 2019) 11-02-2019 25-03-2019 detail
aanlegvergunning Oosterburen 3 te Middelstum (beslistermijn verlengd met zes weken) 04-02-2019 18-03-2019 detail
aanlegvergunning Onderdendamsterweg 13 te Middelstum (aangevraagd, ontvangen op 28 januari 2019) 04-02-2019 18-03-2019 detail
aanlegvergunning Burchtstraat 23 te Middelstum (verleend, verzonden op 25 januari 2019) 04-02-2019 18-03-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
1e Barthold Entensdwarsweg Middelstum detail
2e Barthold Entensdwarsweg Middelstum detail
Asingalaan Middelstum detail
Barthold Entensweg Middelstum detail
Brouwerslaan Middelstum detail
Burchtstraat Middelstum detail
Burgemeester Van Ankenweg Middelstum detail
Coendersweg Middelstum detail
Colpende Middelstum detail
Geertruida Alberdastraat Middelstum detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten