Bestemmingsplan Middelstum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Loppersum
DossierNL.IMRO.0024.02BP0000
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0024.02BP0000-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 09-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.129.801 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 98.689 8,74%
- Agrarisch (art. 3) 98.689 8,74%
Bedrijf 24.521 2,17%
- Bedrijf - 1 (art. 4) 7.462 0,66%
- Bedrijf - 2 (art. 5) 16.623 1,47%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 436 0,04%
Bedrijventerrein 164.721 14,58%
- Bedrijventerrein (art. 7) 164.721 14,58%
Gemengd 47.261 4,18%
- Gemengd (art. 8) 47.261 4,18%
Groen 79.210 7,01%
- Groen (art. 9) 79.210 7,01%
Maatschappelijk 84.109 7,44%
- Maatschappelijk (art. 10) 59.334 5,25%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 11) 24.775 2,19%
Sport 62.759 5,55%
- Sport (art. 12) 62.759 5,55%
Verkeer 48.723 4,31%
- Verkeer (art. 13) 48.723 4,31%
Water 32.217 2,85%
- Water (art. 14) 30.313 2,68%
- Water - Karakteristieke waterloop (art. 15) 1.904 0,17%
Woongebied 487.591 43,16%
- Woongebied (art. 16) 487.591 43,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.353 0,12%
Leiding - Riool (art. 17) 1.353 0,12%
Waarde 1.283.900 113,64%
Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 8.182 0,72%
Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 112.860 9,99%
Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 65.566 5,80%
Waarde - Archeologie 4 (art. 21) 586.544 51,92%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 22) 189.735 16,79%
Waarde - Invloedsgebied wierden (art. 23) 321.013 28,41%
Waterstaat 11.202 0,99%
Waterstaat - Waterkering (art. 24) 11.202 0,99%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 41.698 3,69%
overige zone - aantal woningen (art. 16.2) 41.698 3,69%
Veiligheidszone 22.758 2,01%
veiligheidszone - bevi (art. 28.1) 6.360 0,56%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 28.2) 16.398 1,45%
Vrijwaringszone 187.711 16,61%
vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 28.3) 16.031 1,42%
vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 28.3) 171.680 15,20%
Wetgevingzone 33.280 2,95%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 30.1) 21.753 1,93%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 30.2) 7.675 0,68%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 30.3) 3.852 0,34%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Middelstum detail kaart
Veeg-Facetplan Bg Loppersum detail kaart
Facetbestemmingsplan gemeente Loppersum 2016 detail kaart
Voorbereidingsbesluit Aardbevingsgebied Loppersum detail kaart
Uitspraak Raad van State Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aangevraagde omgevingsvergunningen detail
Werk in uitvoering detail
Zet een nieuwe stap op weg naar ander werk detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Evenementenvergunningen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
1e Barthold Entensdwarsweg Middelstum detail
2e Barthold Entensdwarsweg Middelstum detail
Asingalaan Middelstum detail
Barthold Entensweg Middelstum detail
Brouwerslaan Middelstum detail
Burchtstraat Middelstum detail
Burgemeester Van Ankenweg Middelstum detail
Coendersweg Middelstum detail
Colpende Middelstum detail
Geertruida Alberdastraat Middelstum detail

Meer weten over adressen?