7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Woondorpen heeft op 22-06-2018 de status ontwerp gekregen door Loppersum.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Loppersum
Dossier
NL.IMRO.0024.05BP0000
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0024.05BP0000-OW01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.997.811 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 806.641 20,18%

- Bedrijf - 1 (art. 4) 359 0,01%
- Bedrijf - 2 (art. 5) 103.698 2,59%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 824 0,02%

- Gemengd (art. 7) 1.553 0,04%

- Groen (art. 8) 245.784 6,15%

- Maatschappelijk (art. 9) 114.512 2,86%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 10) 109.448 2,74%

- Recreatie - 1 (art. 11) 3.227 0,08%
- Recreatie - 2 (art. 12) 30.569 0,76%

- Sport (art. 13) 87.154 2,18%
- Sport - Manege (art. 14) 24.040 0,60%

- Verkeer (art. 15) 165.142 4,13%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 10.511 0,26%

- Water (art. 17) 64.679 1,62%
- Water - Karakteristieke waterloop (art. 18) 90.579 2,27%

- Woongebied (art. 19) 2.139.062 53,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 55 0,00%
- Leiding - Riool (art. 21) 2.965 0,07%

- Waarde - Invloedsgebied wierden (art. 22) 1.646.890 41,19%
- Waarde - Landschap (art. 23) 243.548 6,09%
- Waarde - Wierde (art. 24) 815.530 20,40%

- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 64.983 1,63%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - 22 wooneenheden (art. 19.2.1) 8.674 0,22%
- overige zone - 4 wooneenheden (art. 19.2.1) 4.932 0,12%

- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 29.1) 143.804 3,60%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 29.2) 44.602 1,12%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 29.1) 335.702 8,40%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 31.2) 6.337 0,16%