Planviewer, uw vastgoedportaal.

Partiele en correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied Marum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Marum
DossierNL.IMRO.0025.BPBG14BEHE3
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0025.BPBG14BEHE3-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-05-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 58.039.600 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 68.102 0,12%
- Agrarisch (art. 2) 833 0,00%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 1 (art. 3) 7.364 0,01%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 2 (art. 4) 35.961 0,06%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf 3 (art. 5) 23.944 0,04%
Recreatie 69.683 0,12%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 8) 69.683 0,12%
Wonen 459.452 0,79%
- Wonen (art. 9) 459.452 0,79%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 44.678 0,08%
Leiding - Gas (art. 10) 44.678 0,08%
Waarde 57.954.925 99,85%
Waarde - Archeologie 3 (art. 11) 138.176 0,24%
Waarde - Archeologie 4 (art. 12) 5.367.273 9,25%
Waarde - Archeologie 5 (art. 13) 26.554.492 45,75%
Waarde - Archeologie 6 (art. 14) 25.888.458 44,60%
Waarde - Rijksmonument (art. 15) 6.526 0,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Parapluplan parkeernormen vastgesteld 10-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Leek, partiële en correctieve herziening 2016 voorontwerp 06-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, 1ste herziening 2015 vastgesteld 13-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Jan Gosses Wijk 35 te De Wilp vastgesteld 06-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Jonkersvaart - oprichten twee woongebouwen vastgesteld 06-09-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Bekendmakingen AchtDorpenNieuws 11 december 16-10-2018 16-10-2018 detail
overig Bekendmakingen AchtDorpenNieuws 11 december 2014 16-10-2018 16-10-2018 detail
aankondiging Omgevingsvergunning (Wabo) 16-10-2018 16-10-2018 detail
aankondiging Ontwerp-ontgrondingsvergunning Planned Projects B.V. 16-10-2018 16-10-2018 detail
aankondiging Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming - De Wierdoevers te Appingedam 16-10-2018 16-10-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Noorderweg Boerakker detail
Bakkerom Boerakker detail
Boerakkerweg Boerakker detail
Boerenweg Boerakker detail
De Jammer Boerakker detail
Dijkweg Boerakker detail
Elzepad Boerakker detail
Hoge Tilweg Boerakker detail
Hoofdweg Boerakker detail
Kattenhage Boerakker detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten