Bestemmingsplan Bestemmingsplan Slochteren-Schildwolde

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Slochteren-Schildwolde heeft op 28-06-2012 de status onherroepelijk gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0040.bp00018
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0040.bp00018-61oh
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.645.308 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 1.205.377 25,95%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 18.748 0,40%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 5) 387.853 8,35%

- Bedrijf (art. 6) 140.065 3,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 1.030 0,02%
- Bedrijf - Opslag (art. 8) 4.241 0,09%

- Bos (art. 9) 523.434 11,27%

- Cultuur en ontspanning - Landgoed (art. 11) 20.464 0,44%

- Detailhandel (art. 10) 3.261 0,07%

- Dienstverlening (art. 12) 9.211 0,20%

- Gemengd - 1 (art. 13) 55.945 1,20%
- Gemengd - 2 (art. 14) 23.958 0,52%
- Gemengd - 3 (art. 15) 11.851 0,26%
- Gemengd - VAB (art. 16) 55.761 1,20%

- Groen (art. 17) 303.075 6,52%
- Groen - Landschappelijke waarden (art. 18) 2.552 0,05%

- Horeca (art. 19) 8.270 0,18%

- Maatschappelijk (art. 20) 29.730 0,64%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 21) 30.742 0,66%
- Maatschappelijk - Onderwijs (art. 22) 15.933 0,34%
- Maatschappelijk - Religie (art. 23) 18.450 0,40%
- Maatschappelijk - Zorginstelling (art. 24) 11.682 0,25%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 25) 23.770 0,51%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 1 (art. 26) 14.741 0,32%

- Sport (art. 27) 68.943 1,48%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 28) 318.266 6,85%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 29) 13.952 0,30%

- Water (art. 30) 100.713 2,17%

- Wonen - 1A (art. 31) 358.888 7,73%
- Wonen - 1B (art. 32) 488.603 10,52%
- Wonen - 1D (art. 33) 68.140 1,47%
- Wonen - 2 (art. 34) 117.573 2,53%
- Wonen - 3 (art. 35) 77.742 1,67%
- Wonen - 4 (art. 36) 11.529 0,25%
- Wonen - VAB (art. 37) 112.790 2,43%

- Woongebied - Uit te werken (art. 38) 8.946 0,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 39) 12.235 0,26%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 40) 403.827 8,69%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 41) 365.674 7,87%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 42) 1.359.331 29,26%
- Waarde - Cultuurhistorie - Beschermd Dorpsgezicht (art. 43) 854.048 18,39%
- Waarde - Landschap - Groen Lint (art. 44) 73.518 1,58%

- Waterstaat - Waterkering (art. 45) 32.006 0,69%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - weg (art. 49) 85.886 1,85%

- veiligheidszone - lpg (art. 49) 8.700 0,19%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 49) 224.869 4,84%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 49) 91.593 1,97%

- wro-zone - ontheffingsgebied - dh (art. 49) 444.367 9,57%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 4.645.308 100%
Enkelbestemming 0,19%