Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2012

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2012 heeft op 04-04-2013 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0040.bp00019
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0040.bp00019-41vg
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 112.906.009 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 21.243.824 18,82%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf (art. 3) 1.967.146 1,74%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 4) 19.166.996 16,98%
- Agrarisch - Opslag (art. 5) 50.226 0,04%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 59.457 0,05%
Agrarisch met waarden 59.253.399 52,48%
- Agrarisch met waarden (art. 7) 59.253.399 52,48%
Bedrijf 1.205.639 1,07%
- Bedrijf (art. 8) 100.539 0,09%
- Bedrijf - Delfstoffenexploitatiegebied (art. 10) 937.719 0,83%
- Bedrijf - Delfstoffenexploratiegebied (art. 11) 59.743 0,05%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 12) 16.259 0,01%
- Bedrijf - Opslag (art. 13) 89.415 0,08%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met LPG (art. 14) 1.964 0,00%
Bos 1.837.266 1,63%
- Bos (art. 15) 1.837.266 1,63%
Gemengd 100.231 0,09%
- Gemengd - 2 (art. 16) 38.248 0,03%
- Gemengd - VAB (art. 17) 61.983 0,05%
Groen 1.283.979 1,14%
- Groen (art. 18) 1.283.979 1,14%
Horeca 1.483 0,00%
- Horeca (art. 19) 1.483 0,00%
Maatschappelijk 38.947 0,03%
- Maatschappelijk (art. 20) 343 0,00%
- Maatschappelijk - Onderwijs (art. 21) 19.339 0,02%
- Maatschappelijk - Zorginstelling (art. 22) 19.265 0,02%
Natuur 15.927.654 14,11%
- Natuur (art. 23) 15.927.654 14,11%
Recreatie 80.450 0,07%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 24) 56.768 0,05%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 1 (art. 25) 23.682 0,02%
Sport 419.698 0,37%
- Sport (art. 26) 390.654 0,35%
- Sport - Manege (art. 27) 29.044 0,03%
Verkeer 3.652.587 3,24%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 28) 2.288.631 2,03%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 29) 1.363.955 1,21%
Water 6.477.892 5,74%
- Water (art. 30) 6.477.892 5,74%
Wonen 1.452.425 1,29%
- Wonen - 1A (art. 31) 1.279.555 1,13%
- Wonen - 1B (art. 32) 36.557 0,03%
- Wonen - 2 (art. 33) 12.625 0,01%
- Wonen - VAB (art. 34) 123.687 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 2.542.721 2,25%
- Leiding - Gas (art. 35) 1.002.601 0,89 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 36) 82.970 0,07 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 37) 1.068.370 0,95 %
- Leiding - Riool (art. 38) 388.780 0,34 %
Waarde 66.858.261 59,22%
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 39) 913.084 0,81 %
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 40) 5.571.733 4,93 %
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 41) 57.703.482 51,11 %
- Waarde - Ecologie (art. 42) 54.484 0,05 %
- Waarde - Landschap - Groen Lint (art. 43) 50.380 0,04 %
- Waarde - Landschap - Inversierug (art. 44) 2.565.099 2,27 %
Waterstaat 1.568.773 1,39%
- Waterstaat - Waterkering (art. 45) 1.568.773 1,39 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 24.307.700 21,53%
- geluidzone - industrie (art. 49.3) 15.267.016 13,52 %
- geluidzone - weg (art. 49.3) 9.040.684 8,01 %
Luchtvaartverkeerzone 125.554 0,11%
- luchtvaartverkeerzone (art. 49.3) 125.554 0,11 %
Milieuzone 1.092.096 0,97%
- milieuzone - stiltegebied (art. 49.3) 1.092.096 0,97 %
Veiligheidszone 2.372.530 2,10%
- veiligheidszone - lpg (art. 49.3) 5.529 0,00 %
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 49.3) 2.367.001 2,10 %
Vrijwaringszone 2.651.988 2,35%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 49.3) 1.834.783 1,63 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 49.3) 817.205 0,72 %
Wro-zone 683.984 0,61%
- wro-zone - ontheffingsgebied - 1 (art. 3.3.1) 250.793 0,22 %
- wro-zone - wijzigingsgebied - 1 (art. 49.3) 323.393 0,29 %
- wro-zone - wijzigingsgebied - 2 (art. 49.3) 38.025 0,03 %
- wro-zone - wijzigingsgebied - 3 (art. 49.3) 45.829 0,04 %
- wro-zone - wijzigingsgebied - 4 (art. 49.3) 25.943 0,02 %