7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Verzamelplan gemeente Slochteren 2015-1 heeft op 02-07-2015 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0040.bp00038
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0040.bp00038-41vg
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 206.899 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Opslag (art. 3) 11.591 5,60%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 15.654 7,57%

- Bedrijf (art. 5) 1.342 0,65%

- Gemengd - 1 (art. 6) 850 0,41%
- Gemengd - 2 (art. 7) 7.262 3,51%
- Gemengd - 3 (art. 8) 299 0,14%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 1 (art. 9) 1.198 0,58%

- Water (art. 10) 498 0,24%

- Wonen - 1A (art. 11) 13.823 6,68%
- Wonen - 1B (art. 12) 54 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 13) 33 0,02%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 14) 139 0,07%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 15) 15.550 7,52%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 16) 5.023 2,43%
- Waarde - Cultuurhistorie - Beschermd Dorpsgezicht (art. 17) 353 0,17%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 21.2.2) 154.330 74,59%
- geluidzone - weg (art. 21.2.3) 2.545 1,23%

- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 21.2.1) 255 0,12%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied - dh (art. 21.2.4) 5.951 2,88%