Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Veendam 2019

Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Veendam 2019 heeft op 28-10-2019 de status vastgesteld gekregen door Veendam.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0047.01BPBuitengeb2019
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0047.01BPBuitengeb2019-0401
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 55.302.775 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 48.223.368 87,20%
- Agrarisch (art. 3) 48.223.368 87,20%
Bedrijf 602.117 1,09%
- Bedrijf (art. 4) 107.988 0,20%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 5) 3.486 0,01%
- Bedrijf - Agrarisch hulpbedrijf (art. 6) 34.564 0,06%
- Bedrijf - Delfstof (art. 7) 362.181 0,65%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 78.275 0,14%
- Bedrijf - Windturbinepark Voorlopig (art. 9) 15.623 0,03%
Bedrijventerrein 199.964 0,36%
- Bedrijventerrein (art. 10) 199.964 0,36%
Cultuur en ontspanning 3.646 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 11) 3.646 0,01%
Groen 116.587 0,21%
- Groen (art. 12) 116.587 0,21%
Horeca 3.274 0,01%
- Horeca (art. 13) 3.274 0,01%
Maatschappelijk 41.171 0,07%
- Maatschappelijk (art. 14) 3.275 0,01%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 37.896 0,07%
Natuur 81.360 0,15%
- Natuur (art. 16) 81.360 0,15%
Recreatie 271.555 0,49%
- Recreatie (art. 17) 243.412 0,44%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 28.143 0,05%
Sport 95.887 0,17%
- Sport (art. 19) 95.887 0,17%
Verkeer 1.747.611 3,16%
- Verkeer (art. 20) 1.602.976 2,90%
- Verkeer - Fiets- en wandelpad (art. 21) 28.207 0,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 116.428 0,21%
Water 2.925.678 5,29%
- Water (art. 23) 1.134.332 2,05%
- Water - Karakteristieke waterloop (art. 24) 1.791.346 3,24%
Wonen 990.496 1,79%
- Wonen (art. 25) 675.540 1,22%
- Wonen - Voormalige Boerderij (art. 26) 314.956 0,57%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 2.151.852 3,89%
- Leiding - Gas (art. 27) 760.470 1,38 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 28) 34.493 0,06 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 29) 903.820 1,63 %
- Leiding - kabeltrace (art. 30) 128.276 0,23 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 31) 324.793 0,59 %
Waarde 29.740.045 53,78%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 625.149 1,13 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 400.835 0,72 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 28.676.959 51,85 %
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle lijnen (art. 35) 37.102 0,07 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 7.279.511 13,16%
- geluidzone - industrie (art. 39.1) 7.279.511 13,16 %
Overige zone 40.532.846 73,29%
- overige zone - parkinfrastructuur (art. 39.7) 154.572 0,28 %
- overige zone - weg (art. 39.8) 144.740 0,26 %
- overige zone - zoekgebied mestbassin (art. 3) 40.233.533 72,75 %
Veiligheidszone 2.611.972 4,72%
- veiligheidszone - bevi (art. 39.2) 1.546.301 2,80 %
- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation (art. 39.3) 1.443 0,00 %
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 39.4) 914.719 1,65 %
- veiligheidszone - windturbine (art. 39.6) 149.508 0,27 %
Vrijwaringszone 1.644.380 2,97%
- vrijwaringszone - buisleidingenstraat (art. 39.5) 808.374 1,46 %
- vrijwaringszone - LOFAR station (art. 39.9) 836.006 1,51 %