Bestemmingsplan Buitengebied 2009, gedeeltelijke herziening 2015, geconsolideerde versie, mei 2016

Bestemmingsplan Buitengebied 2009, gedeeltelijke herziening 2015, geconsolideerde versie, mei 2016 heeft op 22-03-2016 de status geconsolideerd gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0048.BP1602
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.0048.BP1602-gc01
Planstatus
geconsolideerd
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 154.843.364 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - 1 (art. 3) 105.056.863 67,85%
- Agrarisch - 2 (art. 4) 11.340.089 7,32%

- Bedrijf (art. 8) 201.194 0,13%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 9) 120.796 0,08%
- Bedrijf - Kwekerij (art. 10) 19.196 0,01%
- Bedrijf - Manege (art. 11) 16.036 0,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 12) 2.104 0,00%
- Bedrijf - Zandwinning (art. 13) 418.434 0,27%

- Bos (art. 5) 10.829.802 6,99%

- Cultuur en ontspanning (art. 14) 35.615 0,02%

- Detailhandel (art. 15) 36.987 0,02%

- Dienstverlening - Agrarisch (art. 16) 71.320 0,05%

- Horeca (art. 17) 45.574 0,03%

- Maatschappelijk (art. 18) 73.882 0,05%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 19) 33.604 0,02%
- Maatschappelijk - Molen (art. 20) 1.593 0,00%

- Natuur (art. 6) 12.869.721 8,31%

- Recreatie - 1 (art. 21) 172.823 0,11%
- Recreatie - 2 (art. 22) 378.744 0,24%
- Recreatie - 3 (art. 23) 194.208 0,13%

- Sport (art. 24) 142.276 0,09%

- Verkeer (art. 25) 3.165.218 2,04%
- Verkeer - Fiets- en voetpaden (art. 26) 204.945 0,13%

- Water (art. 7) 4.441.976 2,87%
- Water - Waterbouwkundig (art. 27) 916.058 0,59%
- Water - Waterwinning (art. 28) 198.299 0,13%
- Water - Waterzuivering (art. 29) 14.231 0,01%

- Wonen (art. 30) 3.759.046 2,43%
- Wonen - 1 (art. 31) 82.729 0,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 36) 35.570 0,02%
- Leiding - Riool (art. 37) 199.834 0,13%

- Waarde - Archeologie (art. 32) 6.164.871 3,98%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 33) 62.097 0,04%
- Waarde - Cultuurlandschappelijke lijnen (art. 35) 133.424 0,09%
- Waarde - Cultuurlandschappelijk en/of archeologisch verwachtingsgebied (art. 34) 25.880.906 16,71%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 41.1) 3.243.767 2,09%

- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 41.2) 991.448 0,64%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 41.3) 2.948.287 1,90%

- veiligheidszone - lpg (art. 41.4) 7.761 0,01%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 41.5) 1.959.595 1,27%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41.6) 682.906 0,44%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3) 19.193 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 5) 1.673 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied natuur (art. 4) 3.231.325 2,09%