Bestemmingsplan Buitengebied 2016

Bestemmingsplan Buitengebied 2016 heeft op 29-09-2016 de status vastgesteld gekregen door Zeewolde.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0050.BPBuitengebied2016
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0050.BPBuitengebied2016-va01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 252.840.170 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 161.357.494 63,82%
- Agrarisch (art. 3) 161.329.569 63,81%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 27.925 0,01%
Bedrijf 881.791 0,35%
- Bedrijf (art. 5) 99.314 0,04%
- Bedrijf - Nuts (art. 6) 543.204 0,21%
- Bedrijf - Windturbinepark (art. 7) 239.272 0,09%
Bos 59.149.754 23,39%
- Bos - Natuur (art. 8) 59.149.754 23,39%
Gemengd 35.451 0,01%
- Gemengd - Scouting landgoed (art. 9) 11.785 0,00%
- Gemengd - Wijngoed (art. 10) 23.666 0,01%
Maatschappelijk 599.595 0,24%
- Maatschappelijk (art. 11) 15.374 0,01%
- Maatschappelijk - Militaire zend- en ontvangstinstallatie (art. 12) 584.221 0,23%
Recreatie 4.186.999 1,66%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 199.189 0,08%
- Recreatie - Jachthaven (art. 14) 163.664 0,06%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 15) 233.317 0,09%
- Recreatie - Natuurkampeerterrein (art. 16) 899.169 0,36%
- Recreatie - Recreatieterrein (art. 17) 1.378.265 0,55%
- Recreatie - Strand (art. 18) 1.311.256 0,52%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 2.139 0,00%
Sport 1.340.467 0,53%
- Sport - Golfbaan (art. 20) 1.208.869 0,48%
- Sport - Manege (art. 21) 131.598 0,05%
Verkeer 6.950.353 2,75%
- Verkeer (art. 22) 6.950.353 2,75%
Water 18.130.963 7,17%
- Water (art. 23) 3.847.695 1,52%
- Water - Randmeer (art. 24) 14.283.268 5,65%
Wonen 207.320 0,08%
- Wonen (art. 25) 207.320 0,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.659.396 0,66%
- Leiding - Gas (art. 26) 271.018 0,11 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 27) 1.303.102 0,52 %
- Leiding - Riool (art. 28) 85.276 0,03 %
Waarde 221.733.036 87,70%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 2.296.879 0,91 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 8.821.500 3,49 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 23.242.841 9,19 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 32) 34.298.347 13,57 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 33) 140.153.737 55,43 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 34) 12.919.733 5,11 %
Waterstaat 2.662.725 1,05%
- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 2.662.725 1,05 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 6.673.048 2,64%
- geluidzone - industrie (art. 39.1) 4.818.462 1,91 %
- geluidzone - vliegverkeer 2 (art. 39.2) 1.854.586 0,73 %
Milieuzone 20.070.976 7,94%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 39.3) 4.060.001 1,61 %
- milieuzone - vogelaantrekkende werking (art. 39.4) 14.982.951 5,93 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 39.5) 1.028.024 0,41 %
Veiligheidszone 5.904 0,00%
- veiligheidszone - bedrijven kwetsbare objecten (art. 39.6) 5.904 0,00 %
Vrijwaringszone 106.170.747 41,99%
- vrijwaringszone - bouwbeperkingengebied zend- en ontvanginstallatie (art. 39.7) 12.306.630 4,87 %
- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 39.8) 1.362.054 0,54 %
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 39.9) 7.321.584 2,90 %
- vrijwaringszone - ILS/DME (art. 39.10) 14.478.045 5,73 %
- vrijwaringszone - luchtvaart 1 (art. 39.11) 19.700.020 7,79 %
- vrijwaringszone - luchtvaart 2 (art. 39.12) 35.503.354 14,04 %
- vrijwaringszone - luchtvaart 3 (art. 39.13) 14.982.949 5,93 %
- vrijwaringszone - windturbine (art. 5.31.9) 516.111 0,20 %
Wetgevingzone 7.609.440 3,01%
- wetgevingzone - nieuwe agrarische bedrijfskavel (art. 3) 119.989 0,05 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 13) 57.326 0,02 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 88.596 0,04 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 8) 507.588 0,20 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 9) 6.785 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 8) 5.694 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 3) 34.446 0,01 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 3) 184.437 0,07 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 14) 2.443 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 18) 2.734 0,00 %
- wetgevingzone - zoekgebied vermeerderingstuinen (art. 3) 6.599.404 2,61 %