7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Langweer heeft op 25-04-2013 de status voorontwerp gekregen door De Fryske Marren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
De Fryske Marren
Dossier
NL.IMRO.0051.BPLWR10LANGWEER
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0051.BPLWR10LANGWEER-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 701.872 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 21.028 3,00%

- Bedrijf (art. 4) 3.036 0,43%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 343 0,05%
- Bedrijf - Watersport gerelateerd (art. 6) 3.466 0,49%

- Bedrijventerrein (art. 7) 34.985 4,98%

- Gemengd (art. 8) 12.626 1,80%

- Groen (art. 9) 24.901 3,55%

- Horeca (art. 10) 2.910 0,41%

- Maatschappelijk (art. 11) 6.206 0,88%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 4.214 0,60%

- Natuur (art. 13) 1.292 0,18%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 8.201 1,17%
- Recreatie - Jachthaven (art. 15) 66.214 9,43%
- Recreatie - Schiphuis (art. 16) 1.331 0,19%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 17) 13.940 1,99%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 18) 1.400 0,20%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 3 (art. 19) 10.665 1,52%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 4 (art. 20) 20.193 2,88%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 5 (art. 21) 20.232 2,88%

- Sport (art. 22) 39.324 5,60%

- Tuin (art. 23) 51.438 7,33%

- Verkeer (art. 24) 25.122 3,58%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 25) 11.778 1,68%
- Verkeer - Verblijf (art. 26) 73.561 10,48%

- Water (art. 27) 139.426 19,86%

- Wonen - 1 (art. 28) 84.854 12,09%
- Wonen - 2 (art. 29) 19.186 2,73%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 30) 128.989 18,38%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 31) 68.984 9,83%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - ontheffingsgebied 1 (art. 7) 2.353 0,34%
- wro-zone - ontheffingsgebied 2 (art. 15) 3.702 0,53%
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 9) 2.841 0,40%