Omgevingsvergunning Langweer - Legebuorren 69

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid De Fryske Marren
DossierNL.IMRO.0051.PBLWR12LEGEBUORR69
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0051.PBLWR12LEGEBUORR69-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-04-2012
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 682 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Langweer - Legebuorren 69 682 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 682 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Omgevingsvergunning Langweer - Legebuorren 69 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Nadere voorschriften carbidschieten gemeente De Fryske Marren 2019 detail
Langweer: verleende evenementenvergunning SKS Skûtsjesilen op 1 augustus 2019 (EV 20190085) detail
Instellen 60 km/uur-zone op traject Ige Galamawei 28 Oudega – Wâldwei 22 Elahuizen en opheffen voorrangsregeling op kruispunt Wâldwei – Algemiene Wei en kruispunt Wâldwei – Tsjerkewei in Elahuizen detail
De Fryske Marren - Instellen 60 km/uur-zone; opheffen voorrangsregeling - Oudega en Elahuizen detail
Subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Legebuorren Langweer detail

Meer weten over adressen?