7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Winsum heeft op 20-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Het Hogeland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Het Hogeland
Dossier
NL.IMRO.0053.BPBG2011BEHE1
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0053.BPBG2011BEHE1-VA02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 95.756.711 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 85.866.436 89,67%

- Bedrijf (art. 4) 192.745 0,20%
- Bedrijf - Leiding gas (art. 5) 712 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 38.160 0,04%

- Groen (art. 7) 2.983 0,00%

- Horeca (art. 8) 1.190 0,00%

- Maatschappelijk (art. 9) 12.000 0,01%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 10) 33.684 0,04%

- Natuur (art. 11) 4.802.309 5,02%

- Recreatie - Recreatiewoning (art. 12) 3.619 0,00%

- Sport - Manege (art. 13) 36.251 0,04%

- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 279.434 0,29%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 15) 1.391.285 1,45%

- Water (art. 16) 1.520.252 1,59%
- Water - Karakteristieke sloot (art. 17) 844.095 0,88%
- Water - Karakteristieke waterloop (art. 18) 100.815 0,11%

- Wonen (art. 19) 630.763 0,66%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 285.899 0,30%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 2.613.711 2,73%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 2.614.271 2,73%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 52.746 0,06%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 24) 75.079.586 78,41%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 25) 226.973 0,24%
- Waarde - Cultuurhistorie - 1 (art. 26) 575.061 0,60%
- Waarde - Cultuurhistorie - 2 (art. 27) 80.144 0,08%
- Waarde - Landschap (art. 28) 47.578.650 49,69%
- Waarde - Natuur (art. 29) 1.220.957 1,28%
- Waarde - Open gebied (art. 30) 32.653.563 34,10%
- Waarde - Wierde invloedszone (art. 31) 12.965.403 13,54%

- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 230.071 0,24%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: speciale beschermingszone (art. 36.1) 67.773 0,07%

- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 36.2) 1.549.012 1,62%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 36.3) 50.290 0,05%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 36.3) 1.512.531 1,58%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 17.5) 128.220 0,13%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 19.7) 5.420 0,01%