Bestemmingsplan Molehiem te Jirnsum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0055.BPJirnsumMolehiem Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0055.BPJirnsumMolehiem-OH01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 22.933 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 1.647 7,18%

- Tuin (art. 4) 4.013 17,50%

- Verkeer-Verblijfsgebied (art. 5) 4.164 18,16%

- Water (art. 6) 4.980 21,72%

- Wonen (art. 7) 8.128 35,44%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Molehiem