Bestemmingsplan Warten, baggerdepot De Bakkerij, Stukenwal

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden
DossierNL.IMRO.0055.BPWartenBakkerij
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0055.BPWartenBakkerij-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-11-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 83.276 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 83.276 100,00%
- Bedrijf - Baggerspeciedepot (art. 3) 83.276 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Leeuwarden - Kamerverhuur detail kaart
Bestemmingsplan Warten, baggerdepot De Bakkerij, Stukenwal detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verdaagde aangevraagde vergunning Burmaniastraat 2, (11033740) realiseren van 2 appartementen in bestaand pand, einddatum 03-10-2019. detail
Vaststelling welstandsrichtlijnen Leeuwarden - WTC Cambuur detail
Vertrokken naar onbekende bestemming. detail
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 32 detail
Onttrekking aan de openbaarheid van de steeg nabij het Suringarpad te Leeuwarden detail

Vergunningen in de gaten houden?