Bestemmingsplan Overijsselsestraatweg 6a in Reduzum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0055.BPrdzmoverijsels6a Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0055.BPrdzmoverijsels6a-OH01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.239 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Transportbedrijf (art. 3) 3.011 71,02%

- Groen (art. 4) 601 14,18%

- Tuin (art. 5) 243 5,72%

- Water (art. 6) 385 9,08%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Overijsselsestraatweg