Bestemmingsplan Grou - Haans Krite

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0055.BpGrouHaansk8 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0055.BpGrouHaansk8-OH01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.207 100%

Enkelbestemming m2 %
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 3) 1.207 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 7.1) 976 80,86%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Haan's Krite