Bestemmingsplan Buitengebied 2008 Eerste partiële herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0055.PHBPBuitengebied08 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0055.PHBPBuitengebied08-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.383.206 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch gebied (art. 3) 383.330 27,71%

- Bedrijf (art. 4) 5.039 0,36%
- Bedrijf - Recreatie- en horecabedrijven (art. 5) 3.755 0,27%

- Natuur - Natuurgebied (art. 6) 910.928 65,86%

- Recreatie-Recreatiewoningen (art. 7) 757 0,05%

- Verkeer - Railverkeer (art. 8) 6.519 0,47%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 9) 18.327 1,32%

- Water (art. 10) 4.269 0,31%

- Wonen (art. 11) 12.634 0,91%
- Wonen-Woonboerderij (art. 12) 37.648 2,72%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 13) 14.911 1,08%
- Leiding - Hoogspanning (art. 14) 4.359 0,32%

- Waarde - Archeologie (art. 15) 324.942 23,49%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 18.1) 24.846 1,80%

- veiligheidszone (art. 18.2) 165 0,01%