7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Kernen Briltil en Zuidhorn heeft op 14-11-2011 de status vastgesteld gekregen door Westerkwartier.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Westerkwartier
Dossier
NL.IMRO.0056.BPZH11BEHE1
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0056.BPZH11BEHE1-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.434.286 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 60.441 2,48%

- Bedrijf (art. 4) 18.976 0,78%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 2.189 0,09%

- Centrum (art. 6) 29.019 1,19%

- Detailhandel (art. 7) 8.158 0,34%

- Dienstverlening (art. 8) 21.862 0,90%

- Groen (art. 9) 422.226 17,34%

- Horeca (art. 10) 13.749 0,56%

- Maatschappelijk (art. 11) 90.337 3,71%

- Recreatie (art. 12) 21.224 0,87%

- Sport (art. 13) 136.388 5,60%

- Tuin (art. 14) 46.195 1,90%

- Verkeer (art. 15) 346.128 14,22%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 46.141 1,90%

- Water (art. 17) 153.797 6,32%
- Water - Woonschepenligplaats (art. 18) 304 0,01%

- Wonen - 1 (art. 19) 284.774 11,70%
- Wonen - 2 (art. 20) 98.001 4,03%
- Wonen - 3 (art. 21) 591.289 24,29%
- Wonen - 4 (art. 22) 17.403 0,71%
- Wonen - Woongebouw (art. 23) 25.684 1,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 6.802 0,28%
- Leiding - Riool (art. 25) 17.664 0,73%

- Waarde - Archeologie (art. 26) 111.418 4,58%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 27) 154.934 6,36%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 28) 57.489 2,36%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 9.965 0,41%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - spoor (art. 32) 192.322 7,90%
- geluidzone - weg (art. 32) 156.954 6,45%

- veiligheidszone - leiding (art. 32) 72.189 2,97%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 32) 75.840 3,12%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 32) 350.579 14,40%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 32) 34.678 1,42%

- wro-zone - ontheffingsgebied (art. 33) 32.062 1,32%
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 4) 240 0,01%