7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen heeft op 28-08-2013 de status ontwerp gekregen door Achtkarspelen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Achtkarspelen
Dossier
NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebied13-ON02
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 90.078.781 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Besloten gebied (art. 3) 58.827.107 65,31%
- Agrarisch met waarden - Boomkwekerij (art. 4) 40.041 0,04%
- Agrarisch met waarden - Kleinbedrijf (art. 5) 300.154 0,33%
- Agrarisch met waarden - Open gebied (art. 6) 9.003.372 9,99%
- Agrarisch met waarden - Paardenhouderij (art. 7) 129.103 0,14%
- Agrarisch met waarden - Veredelingsbedrijf (art. 8) 6.307 0,01%

- Bedrijf - 1 (art. 9) 506.391 0,56%
- Bedrijf - 2 (art. 10) 46.510 0,05%
- Bedrijf - Leiding Gas (art. 11) 11.389 0,01%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 12) 38.084 0,04%
- Bedrijf - Zandwinning (art. 13) 215.931 0,24%

- Bos (art. 14) 296.696 0,33%

- Cultuur en ontspanning (art. 15) 14.949 0,02%

- Detailhandel (art. 16) 7.472 0,01%

- Horeca (art. 17) 13.453 0,01%

- Maatschappelijk (art. 18) 118.420 0,13%

- Natuur (art. 19) 13.534.510 15,03%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 20) 4.465 0,00%
- Recreatie - Openluchtmuseum (art. 21) 55.828 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 22) 29.434 0,03%

- Sport - Manege (art. 23) 23.895 0,03%

- Verkeer (art. 24) 2.649.114 2,94%
- Verkeer - Railverkeer (art. 25) 193.024 0,21%

- Water (art. 26) 481.178 0,53%
- Water - Vaarweg (art. 27) 655.636 0,73%

- Wonen (art. 28) 2.285.190 2,54%
- Wonen - Woonboerderij (art. 29) 591.060 0,66%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 30) 592.989 0,66%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 31) 811.375 0,90%
- Leiding - Riool (art. 32) 157.821 0,18%

- Waarde - Archeologie (art. 33) 3.776.781 4,19%
- Waarde - Geomorfologie (art. 34) 6.462.912 7,17%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 37.1) 2.910.875 3,23%

- milieuzone - geurzone (art. 37.2) 13.000 0,01%

- overige zone - commerciele zone (art. 37.3) 2.461.671 2,73%
- overige zone - plasbrandaandachtsgebied (art. 37.4) 414.865 0,46%
- overige zone - weidevogelleefgebied (art. 37.5) 6.310.973 7,01%

- veiligheidszone - gasontvangststation (art. 37.6) 1.461 0,00%
- veiligheidszone - lpg (art. 37.7) 47.183 0,05%

- vrijwaringszone - radar grondstation Burum (art. 37.8) 10.181.216 11,30%