Bestemmingsplan Buitenpost - Centrum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Achtkarspelen Dossier NL.IMRO.0059.BPBpcentrum11 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0059.BPBpcentrum11-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 193.769 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 3.185 1,64%

- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 4) 79 0,04%

- Centrum (art. 5) 26.715 13,79%

- Detailhandel - Detailhandel in volumineuze goederen (art. 6) 4.892 2,52%

- Dienstverlening (art. 7) 4.600 2,37%

- Gemengd (art. 8) 25.731 13,28%

- Groen (art. 9) 11.113 5,74%

- Horeca (art. 10) 1.908 0,98%

- Maatschappelijk (art. 11) 19.149 9,88%

- Tuin (art. 12) 8.260 4,26%

- Verkeer - Railverkeer (art. 13) 23.318 12,03%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 37.767 19,49%

- Water (art. 15) 6.632 3,42%

- Wonen (art. 16) 16.708 8,62%
- Wonen - Woongebouw (art. 17) 3.710 1,91%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 18) 1.958 1,01%

- Waarde - Archeologie (art. 19) 44.776 23,11%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - leiding (art. 22) 14.941 7,71%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 8.6) 2.595 1,34%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 24) 30.661 15,82%