Bestemmingsplan omgeving Skulenboarch

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Achtkarspelen Dossier NL.IMRO.0059.BPOmgSkulenb13 Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.0059.BPOmgSkulenb13-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 339.367 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Zandwinning (art. 3) 214.463 63,19%

- Bedrijventerrein - 3 (art. 4) 2.514 0,74%

- Groen (art. 5) 67.507 19,89%

- Verkeer (art. 6) 54.883 16,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 7) 1.564 0,46%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 8) 6.045 1,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie Skulenboarch (art. 11.1) 286.035 84,28%
- geluidzone - industrie Westkern (art. 11.1) 247.937 73,06%

- veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied (art. 11.2) 29.897 8,81%