Bestemmingsplan omgeving Skulenboarch

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Achtkarspelen
DossierNL.IMRO.0059.BPOmgSkulenb13
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0059.BPOmgSkulenb13-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-11-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 339.367 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 214.463 63,19%
- Bedrijf - Zandwinning (art. 3) 214.463 63,19%
Bedrijventerrein 2.514 0,74%
- Bedrijventerrein - 3 (art. 4) 2.514 0,74%
Groen 67.507 19,89%
- Groen (art. 5) 67.507 19,89%
Verkeer 54.883 16,17%
- Verkeer (art. 6) 54.883 16,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 7.609 2,24%
Leiding - Gas (art. 7) 1.564 0,46%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 8) 6.045 1,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 533.971 157,34%
geluidzone - industrie Skulenboarch (art. 11.1) 286.035 84,28%
geluidzone - industrie Westkern (art. 11.1) 247.937 73,06%
Veiligheidszone 29.897 8,81%
veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied (art. 11.2) 29.897 8,81%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Beheersverordening dorpen Achtkarspelen detail kaart
Beheersverordening dorpen Achtkarspelen detail kaart
Skulenboarch 2015 detail kaart
Bestemmingsplan omgeving Skulenboarch detail kaart
Bestemmingsplan omgeving Skulenboarch detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Achtkarspelen 2019 detail
Verordening op de controlecommissie Achtkarspelen 2014 detail
Reglement van Orde gemeenteraad 2019 detail
Bestemmingsplan N358 Uterwei-Koartwâld (gewijzigde vaststelling), omgevingsvergunning en besluit hogere waarde Rysloane 2 Surhuizum detail
Beheersverordening algemene begraafplaats gemeente Tytsjerksteradiel 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?