Oprichten van een garage/schuilstal op het perceel West 31 te Buitenpost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Achtkarspelen Dossier NL.IMRO.0059.PBBgWest3110 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0059.PBBgWest3110-OH01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 965 100%

Besluitgebied naam m2 %
Oprichten van een garage/schuilstal op het perceel West 31 te Buitenpost 965 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
West