Bestemmingsplan N358 Uterwei-Koartwald

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Achtkarspelen
DossierNL.IMRO.0059.PHBgN358Uterwei15
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0059.PHBgN358Uterwei15-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 22-05-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 174.108 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 13.319 7,65%
- Agrarisch met waarden - Besloten gebied (art. 3) 13.319 7,65%
Bedrijf 7.747 4,45%
- Bedrijf - 1 (art. 4) 7.747 4,45%
Groen 3.400 1,95%
- Groen (art. 5) 3.400 1,95%
Verkeer 144.520 83,01%
- Verkeer (art. 6) 144.520 83,01%
Wonen 5.122 2,94%
- Wonen (art. 7) 5.122 2,94%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.290 1,32%
Leiding - Gas (art. 8) 867 0,50%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 9) 1.423 0,82%
Waarde 16.802 9,65%
Waarde - Geomorfologie (art. 10) 16.802 9,65%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 7.217 4,15%
overige zone - commerciële zone (art. 14.1) 5.510 3,16%
overige zone - plasbrandaandachtsgebied (art. 14.2) 1.707 0,98%
Veiligheidszone 9.525 5,47%
veiligheidszone - lpg (art. 14.3) 9.525 5,47%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Achtkarspelen detail kaart
Buitengebied Achtkarspelen detail kaart
Beheersverordening Buitengebied Achtkarspelen detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Surhuizum detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening geurhinder en veehouderij (deelgebied Molenweg/De Dellen Surhuisterveen) detail
Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Achtkarspelen 2019 detail
Verordening op de controlecommissie Achtkarspelen 2014 detail
Reglement van Orde gemeenteraad 2019 detail
Bestemmingsplan N358 Uterwei-Koartwâld (gewijzigde vaststelling), omgevingsvergunning en besluit hogere waarde Rysloane 2 Surhuizum detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Rysloane Surhuizum detail
De Treaskes Surhuizum detail

Meer weten over adressen?