Bestemmigsplan Reitsmastrjitte 58a te Harkema

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Achtkarspelen
DossierNL.IMRO.0059.PHHaReitsmstr58a13
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0059.PHHaReitsmstr58a13-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 26-06-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 10.209 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 7.728 75,70%
- Bedrijf (art. 3) 7.728 75,70%
Gemengd 2.481 24,30%
- Gemengd (art. 4) 2.481 24,30%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Beheersverordening dorpen Achtkarspelen detail kaart
Beheersverordening dorpen Achtkarspelen detail kaart
Buitengebied Achtkarspelen detail kaart
Bestemmigsplan Reitsmastrjitte 58a te Harkema detail kaart
Bestemmigsplan Reitsmastrjitte 58a te Harkema detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening op de controlecommissie Achtkarspelen 2014 detail
Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Achtkarspelen 2019 detail
Reglement van Orde gemeenteraad 2019 detail
Bestemmingsplan N358 Uterwei-Koartwâld (gewijzigde vaststelling), omgevingsvergunning en besluit hogere waarde Rysloane 2 Surhuizum detail
Verordening op de controlecommissie Achtkarspelen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Reitsmastrjitte Harkema detail

Meer weten over adressen?