Bestemmingsplan Tenniscomplex Harkema

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Achtkarspelen Dossier NL.IMRO.0059.PHHatenniscomplx15 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0059.PHHatenniscomplx15-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 11.337 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd (art. 3) 377 3,33%

- Groen (art. 4) 2.862 25,24%

- Horeca (art. 5) 68 0,60%

- Sport (art. 6) 8.030 70,82%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Fûgelkamp