Wijzigingsplan Pypkewei 1, 3 en 5 Augustinusga

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Achtkarspelen Dossier NL.IMRO.0059.WPBgPypkewei135 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0059.WPBgPypkewei135-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.891 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 1 (art. 4) 2.386 48,79%

- Wonen (art. 3) 2.504 51,19%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Pypkewei