wijzigingsplan West 68 en 70 te Buitenpost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Achtkarspelen Dossier NL.IMRO.0059.WPBgWest68en70Bp Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0059.WPBgWest68en70Bp-vg01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.722 100%

Enkelbestemming m2 %
- Wonen - Woonboerderij (art. 3) 9.722 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Geomorfologie (art. 4) 805 8,28%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
West