Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 12-05-2010 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0063.030506
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0063.030506-DE01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 83.367.306 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 77.336.057 92,77%

- Bedrijf (art. 7) 329.001 0,39%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 8) 31.719 0,04%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 9) 30.458 0,04%
- Bedrijf - Bijzondere kwekerij (art. 10) 19.969 0,02%
- Bedrijf - Kwekerij (art. 11) 74.818 0,09%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 12) 3.206 0,00%
- Bedrijf - Rioolwaterzuivering (art. 13) 17.047 0,02%

- Bos (art. 4) 168.431 0,20%

- Maatschappelijk (art. 14) 6.759 0,01%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 21.824 0,03%
- Maatschappelijk - Militair (art. 16) 32.717 0,04%

- Natuur (art. 5) 673.143 0,81%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 49.513 0,06%

- Sport (art. 18) 13.224 0,02%
- Sport - Manege (art. 19) 30.905 0,04%

- Verkeer (art. 20) 1.166.117 1,40%
- Verkeer - Fiets- en voetpaden (art. 21) 155.787 0,19%

- Water (art. 6) 1.337.578 1,60%
- Water - Waterbouwkundig (art. 22) 1.427.153 1,71%

- Wonen (art. 23) 433.840 0,52%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 40.282 0,05%
- Leiding - Water (art. 25) 117.520 0,14%

- Waarde - Archeologie en cultuurhistorie (art. 26) 269.716 0,32%
- Waarde - Karakteristieke boerderijpanden / woningtypen (art. 27) 47.457 0,06%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - weg (art. 31.1) 21.436.074 25,71%

- other: overig - windturbine (art. 31.2) 510.594 0,61%

- veiligheidszone - lpg (art. 31.3) 44.255 0,05%
- veiligheidszone - munitie (art. 31.4) 68.581 0,08%

- vrijwaringszone - dijk (art. 31.5) 631.398 0,76%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 31.6) 243.611 0,29%
- vrijwaringszone - radar (art. 31.7) 1.326.622 1,59%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 31.8) 108.017 0,13%
- vrijwaringszone - weg (art. 31.9) 101.710 0,12%