7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Bildtdijken heeft op 12-06-2014 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0063.080503
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0063.080503-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.088.112 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 2.791 0,26%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 4) 5.773 0,53%

- Bedrijf (art. 5) 13.463 1,24%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 793 0,07%

- Bos (art. 7) 23.042 2,12%

- Groen (art. 8) 339.224 31,18%

- Horeca (art. 9) 2.308 0,21%

- Maatschappelijk (art. 10) 1.244 0,11%

- Sport (art. 11) 13.614 1,25%

- Tuin (art. 12) 40.225 3,70%

- Verkeer (art. 13) 35.596 3,27%
- Verkeer - Verblijf (art. 14) 96.258 8,85%

- Water (art. 15) 267.288 24,56%

- Wonen (art. 16) 246.493 22,65%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 17) 292.668 26,90%

- Waterstaat - Waterkering (art. 18) 682.928 62,76%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - dijk (art. 22) 10.190 0,94%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 7.6) 13.255 1,22%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 11.4) 6.322 0,58%