7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Minnertsga heeft op 25-04-2012 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0063.110508
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0063.110508-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 802.447 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 17.331 2,16%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 4) 88.712 11,06%

- Bedrijf (art. 5) 12.560 1,57%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 211 0,03%

- Bedrijventerrein (art. 7) 63.020 7,85%

- Gemengd (art. 8) 23.841 2,97%

- Groen (art. 9) 55.958 6,97%

- Maatschappelijk (art. 10) 25.185 3,14%

- Sport (art. 11) 86.097 10,73%

- Tuin (art. 12) 60.885 7,59%

- Verkeer (art. 13) 19.463 2,43%
- Verkeer - Verblijf (art. 14) 84.680 10,55%

- Water (art. 15) 18.909 2,36%

- Wonen - 1 (art. 16) 156.699 19,53%
- Wonen - 2 (art. 17) 87.396 10,89%
- Wonen - Woongebouw (art. 18) 1.498 0,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 19) 1.181 0,15%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 20) 84.417 10,52%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 21) 103.004 12,84%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 22) 208.578 25,99%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 23) 261.361 32,57%
- Waarde - Waardevolle boombeplanting (art. 24) 3.652 0,46%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 11) 16.776 2,09%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 29) 3.023 0,38%