Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2013

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2013 heeft op 25-06-2015 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0070.BPBUITENGEBIED2013
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0070.BPBUITENGEBIED2013-VAS2
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 97.363.240 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 83.551.714 85,81%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 225.395 0,23%
- Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf (art. 5) 70.020 0,07%

- Bedrijf (art. 6) 122.427 0,13%
- Bedrijf - Delfstof-/energiewinning (art. 7) 106.130 0,11%
- Bedrijf - Loonbedrijf (art. 8) 22.406 0,02%
- Bedrijf - Molen (art. 9) 1.581 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 7.610 0,01%
- Bedrijf - Rioolwaterzuivering (art. 11) 76.196 0,08%
- Bedrijf - Windturbinepark (art. 12) 702.962 0,72%

- Bos (art. 13) 419.310 0,43%

- Gemengd - Loon- en kraanverhuurbedrijf en schapenhouderij (art. 14) 4.965 0,01%

- Horeca (art. 15) 3.505 0,00%

- Maatschappelijk (art. 16) 5.630 0,01%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 17) 1.935 0,00%
- Maatschappelijk - Militaire zend- en ontvangstinstallatie (art. 18) 15.274 0,02%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 19) 9.965 0,01%

- Natuur (art. 20) 866.781 0,89%
- Natuur - Waddenzee (art. 21) 4.926.154 5,06%

- Sport - Manege (art. 22) 41.368 0,04%
- Sport - Sportvelden (art. 23) 3.871 0,00%

- Verkeer (art. 24) 2.839.687 2,92%
- Verkeer - Fiets- en voetpaden (art. 25) 115.178 0,12%
- Verkeer - Railverkeer (art. 26) 190.853 0,20%

- Water (art. 27) 1.283.154 1,32%
- Water - Waterkering (art. 28) 672.516 0,69%

- Wonen - 1 (art. 29) 65.904 0,07%
- Wonen - 2 (art. 30) 546.481 0,56%
- Wonen - Landgoed (art. 31) 65.833 0,07%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 32) 398.436 0,41%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 33) 464.138 0,48%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 34) 398.663 0,41%
- Leiding - Riool (art. 35) 195.147 0,20%
- Leiding - Water (art. 36) 147.022 0,15%
- Leiding - Zouttransport (art. 37) 84.734 0,09%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 38) 2.918.593 3,00%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 39) 1.435.920 1,47%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle lijnen (art. 40) 411.011 0,42%
- Waarde - Dobbe (art. 41) 8.547 0,01%
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 42) 8.155.869 8,38%
- Waarde - Reliëf kwelderwal, terpen en kruinige percelen (art. 43) 21.458.135 22,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 46.1) 1.158.433 1,19%

- other: windturbine (art. 46.2) 49.534 0,05%

- veiligheidszone - bevi (art. 46.3) 32.106 0,03%

- vrijwaringszone - dijk (art. 46.6) 1.803.208 1,85%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 46.4) 1.849.640 1,90%
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 46.7) 95.723.567 98,32%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 46.5) 3.398.453 3,49%
- vrijwaringszone - weg (art. 46.8) 919.519 0,94%