Bestemmingsplan Franeker - Binnenstad

Bestemmingsplan Franeker - Binnenstad heeft op 27-10-2016 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0070.BPFRABINNENSTD2016
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0070.BPFRABINNENSTD2016-VAS1
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 384.005 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 3.900 1,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 2.425 0,63%
- Bedrijf - Opslag (art. 5) 59 0,02%

- Centrum (art. 6) 21.466 5,59%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 4.568 1,19%

- Detailhandel (art. 8) 2.182 0,57%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 9) 663 0,17%

- Dienstverlening (art. 10) 1.319 0,34%

- Gemengd - 1 (art. 11) 16.107 4,19%
- Gemengd - 2 (art. 12) 38.449 10,01%

- Groen (art. 13) 5.556 1,45%
- Groen - Bijzondere open ruimten (art. 15) 6.205 1,62%
- Groen - Bolwerken (art. 14) 14.713 3,83%

- Horeca (art. 16) 2.416 0,63%

- Maatschappelijk (art. 17) 20.947 5,45%

- Sport (art. 18) 5.468 1,42%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 19) 85.829 22,35%

- Water (art. 20) 61.294 15,96%

- Wonen (art. 21) 70.516 18,36%
- Wonen - Wooncentrum (art. 22) 11.144 2,90%
- Wonen - Woongebouw (art. 23) 8.781 2,29%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 24) 6.728 1,75%

- Waarde - Archeologie (art. 25) 277.791 72,34%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 26) 380.625 99,12%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 29.1) 32.002 8,33%

- vrijwaringszone - vaarweg (art. 29.2) 23.384 6,09%

- wetgevingzone - horecaconcentratiegebied (art. 6.6) 3.471 0,90%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 13.4) 1.376 0,36%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan