Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2012

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2012 heeft op 12-11-2014 de status vastgesteld gekregen door Noardeast Fryslân.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Noardeast Fryslân
Dossier
NL.IMRO.0079.BpBg10
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0079.BpBg10-Vg02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 105.290.052 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 2.261.733 2,15%
- Agrarisch - Kleinbedrijf (art. 4) 225.715 0,21%
- Agrarisch - Recreatie (art. 5) 6.832 0,01%

- Agrarisch met waarden - Besloten gebied (art. 6) 16.197.432 15,38%
- Agrarisch met waarden - Open gebied (art. 7) 54.338.373 51,61%

- Bedrijf (art. 8) 261.701 0,25%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 9) 217.890 0,21%

- Bedrijventerrein (art. 10) 38.915 0,04%

- Bos (art. 11) 247.394 0,23%

- Groen (art. 12) 63.733 0,06%

- Maatschappelijk (art. 13) 174.238 0,17%
- Maatschappelijk - Militaire zend- en ontvangstinstallatie (art. 14) 32.674 0,03%
- Maatschappelijk - Molen (art. 15) 7.286 0,01%

- Natuur - 1 (art. 16) 21.153.560 20,09%
- Natuur - 2 (art. 17) 4.195.420 3,98%

- Recreatie - 1 (art. 18) 19.885 0,02%
- Recreatie - 2 (art. 19) 37.685 0,04%
- Recreatie - 3 (art. 20) 27.556 0,03%
- Recreatie - 4 (art. 21) 5.015 0,00%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 22) 42.013 0,04%
- Recreatie - Jachthaven (art. 23) 75.801 0,07%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 24) 469.986 0,45%

- Sport (art. 25) 135.011 0,13%

- Tuin (art. 26) 645.832 0,61%

- Verkeer (art. 27) 2.451.393 2,33%
- Verkeer - Railverkeer (art. 28) 29.704 0,03%

- Water (art. 29) 1.369.435 1,30%

- Wonen - 1 (art. 30) 402.300 0,38%
- Wonen - 2 (art. 31) 155.458 0,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 32) 202.457 0,19%

- Waarde - Archeologie (art. 33) 1.094.612 1,04%
- Waarde - Houtsingel beeldbepalend (art. 34) 400.778 0,38%
- Waarde - Houtwal (art. 35) 69.051 0,07%
- Waarde - Landschap (art. 36) 1.450.392 1,38%

- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 376.256 0,36%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - bevi (art. 41.1) 85.851 0,08%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41.2) 639.030 0,61%
- vrijwaringszone - radar grondstation Burum (art. 41.3) 46.065.633 43,75%
- vrijwaringszone - radar grondstation W.L. van Nassau kazerne (art. 41.4) 3.104.358 2,95%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 18.6) 11.592 0,01%