Bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening onbenutte plancapaciteit, detailhandel, horeca en kantoren

Bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening onbenutte plancapaciteit, detailhandel, horeca en kantoren heeft op 26-01-2022 de status ontwerp gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0080.00006BP00
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0080.00006BP00-OW01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 255.619.633 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Centrum 13.228 0,01%
- Centrum - 3 (artikel 6 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 7) 399 0,00%
- Centrum - 4 (artikel 7 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 8) 2.804 0,00%
- Centrum - (artikel 5 bestemmingsplan Mantgum) (art. 5) 7.233 0,00%
- Centrum - (artikel 9 bestemmingsplan Stiens) (art. 6) 2.791 0,00%
Detailhandel 29.186 0,01%
- Detailhandel - (artikel 10 bestemmingsplan Grou) (art. 10) 16.200 0,01%
- Detailhandel - (artikel 5 bestemmingsplan Leeuwarden - Huizum) (art. 11) 3.079 0,00%
- Detailhandel - (artikel 6 bestemmingsplan Leeuwarden - Oranjewijk, Tulpenburg en 't Vliet ) (art. 12) 9.907 0,00%
Dienstverlening 7.124 0,00%
- Dienstverlening - (artikel 5 bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Harlingerstraatweg en Meester P.J. Troelstraweg) (art. 14) 1.287 0,00%
- Dienstverlening - (artikel 6 bestemmingsplan Leeuwarden - Huizum) (art. 15) 5.837 0,00%
Gemengd 141.623 0,06%
- Gemengd - 2 (artikel 12 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 29) 3.555 0,00%
- Gemengd - (artikel 10 bestemmingsplan Bestemmingsplan Bilgaard, Leeuwarder Bos en omgeving) (art. 16) 16.238 0,01%
- Gemengd - (artikel 11 bestemmingsplan Grou) (art. 17) 237 0,00%
- Gemengd - (artikel 11 bestemmingsplan Stiens) (art. 18) 11.738 0,00%
- Gemengd - (artikel 4 bestemmingsplan Stationskwartier) (art. 19) 11.177 0,00%
- Gemengd - (artikel 5 bestemmingsplan Indische Buurt) (art. 20) 2.990 0,00%
- Gemengd - (artikel 5 bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, restgebied en omgeving) (art. 21) 4.369 0,00%
- Gemengd - (artikel 6 bestemmingsplan Wergea) (art. 22) 952 0,00%
- Gemengd - (artikel 7 bestemmingsplan Goutum) (art. 23) 4.051 0,00%
- Gemengd - (artikel 7 bestemmingsplan Leeuwarden - Huizum) (art. 24) 3.565 0,00%
- Gemengd - (artikel 7 bestemmingsplan Leeuwarden - Oranjewijk, Tulpenburg en 't Vliet) (art. 25) 34.479 0,01%
- Gemengd - (artikel 7 bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet) (art. 26) 1.995 0,00%
- Gemengd - (artikel 7 bestemmingsplan Wielenpôlle, Schepenbuurt, de Plantage en omgeving) (art. 27) 7.290 0,00%
- Gemengd - (artikel 9 bestemmingsplan Jirnsum) (art. 28) 37.427 0,01%
- Gemengd - Wonen (artikel 13 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 30) 1.560 0,00%
Maatschappelijk 456 0,00%
- Maatschappelijk - (artikel 8 bestemmingsplan Camminghaburen) (art. 32) 456 0,00%
Overig 8.217 0,00%
- Centrumgebied (artikel 3 bestemmingsplan bestemmingsplan Grou Kom - Beschermd dorpsgezicht) (art. 9) 6.596 0,00%
- Detailhandelsdoeleinden - (artikel 11 bestemmingsplan Wirdum) (art. 13) 423 0,00%
- Gemengd gebied (artikel 4 bestemmingsplan bestemmingsplan Grou Kom - Beschermd dorpsgezicht ) (art. 31) 210 0,00%
- Verblijfsgebied (artikel 11 bestemmingsplan bestemmingsplan Grou Kom - Beschermd dorpsgezicht) (art. 37) 683 0,00%
- Woondoeleinden 2 (artikel 4 bestemmingsplan Wirdum) (art. 55) 306 0,00%
Tuin 753 0,00%
- Tuin - (artikel 12 Leeuwarden - Oranjewijk, Tulpenburg en 't Vliet) (art. 34) 7 0,00%
- Tuin - (artikel 13 Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet) (art. 35) 439 0,00%
- Tuin - (artikel 22 bestemmingsplan Grou) (art. 36) 296 0,00%
- Tuin - (artikel 7 bestemmingsplan Wirdum) (art. 33) 12 0,00%
Water 294 0,00%
- Water - (artikel 23 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 38) 294 0,00%
Wonen 46.384 0,02%
- Wonen - (artikel 15 bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Harlingerstraatweg en Meester P.J. Troelstraweg) (art. 41) 475 0,00%
- Wonen - (artikel 17 bestemmingsplan Achter de Hoven) (art. 42) 372 0,00%
- Wonen - (artikel 18 bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet) (art. 43) 1.630 0,00%
- Wonen - (artikel 18 bestemmingsplan Wergea) (art. 44) 312 0,00%
- Wonen - (artikel 19 Leeuwarden - Oranjewijk, Tulpenburg en 't Vliet) (art. 45) 345 0,00%
- Wonen - (artikel 20 bestemmingsplan Leeuwarden - Huizum) (art. 46) 1.997 0,00%
- Wonen - (artikel 24 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 47) 463 0,00%
- Wonen - (artikel 26 bestemmingsplan Grou) (art. 39) 633 0,00%
- Wonen - (Bestemmingsplan Bûtengebiet) (art. 48) 3.637 0,00%
- Wonen - Woongebouw (artikel 20 bestemmingsplan Leeuwarden - Vosseparkwijk) (art. 50) 13.000 0,01%
- Wonen - Woongebouw (artikel 20 Leeuwarden - Oranjewijk, Tulpenburg en 't Vliet) (art. 51) 6.238 0,00%
- Wonen - Woongebouw (artikel 22 bestemmingsplan Leeuwarden - Huizum) (art. 52) 5.359 0,00%
- Wonen - Woongebouw (artikel 26 bestemmingsplan Binnenstad) (art. 53) 698 0,00%
- Wonen - Woongebouw (artikel 9B bestemmingsplan Stationskwartier) (art. 54) 11.226 0,00%
Woongebied 18.364 0,01%
- Woongebied - (artikel 20 bestemmingsplan Stiens) (art. 56) 3.188 0,00%
- Woongebied - (artikel 7 bestemmingsplan De Zuidlanden, plandeel Wiarda) (art. 57) 15.175 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Wetgevingzone 1.654 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 50) 1.654 0,00 %